Sökning: "culture war"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden culture war.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 3. 3. Från Holocaust till Förintelsen : Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andrée; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Shoah; The Holocaust; Nazism; Jews; The Jewish genocide; Words; Concept; Construction concept; Genocide; History; Concept history; Transnational concept transfer; Semantics; Onomasiological analysis; Semasiological analysis; Lexical semantics; Holocaust; Shoah; Förintelsen; Nazism; Judar; Det judiska folkmordet; Ord; Begrepp; Konstruktionsbegrepp; Folkmord; Historia; Begreppshistoria; Transnationell begreppsöverföring; Semantik; Onomasiologisk analys; Semasiologisk analys; Lexikal semantik.;

  Sammanfattning : Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. LÄS MER

 4. 4. Minnen av spanska inbördeskriget : Minneskultur och historiebruk kring svenska Spanienfrivilliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2022]
  Nyckelord :Minnen; spanska inbördeskriget; minneskultur; historiebruk; Spanien; frivilliga;

  Sammanfattning : After the Spanish civil war broke out, thousands of international volunteers travelled to Spain to help fight the fascist forces. Among these were over five hundred Swedes, of which around a third perished. Even though they are considered heroes in Spain and in the Swedish left, they are not greatly represented in Swedish history writing. LÄS MER

 5. 5. "Are there no genuine Ukrainians in Ukraine?" En kvalitativ undersökning av historiebruk och narrativ i Putins retorik om Ukraina från 2013 till 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Nordanskog; [2022]
  Nyckelord :Russia; Ukraine; state narratives; primordialism; nationalism; use of history; Russo-Ukrainian war; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study analyzes Vladimir Putin’s use of history in narratives about Ukraine in outward rhetoric, and how it has changed over time since 2013. This is done through qualitative text-analysis of speeches and other texts published on the Kremlin’s website. LÄS MER