Sökning: "currency derivatives"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden currency derivatives.

 1. 1. Advanced methods for pricing financial derivatives in a market modelwith two stochastic volatilities

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victor Folajin; [2021]
  Nyckelord :Financial derivative; market model; cubature method; stochastic Taylor expansion; Stratonovich integral;

  Sammanfattning : This thesis is on an advanced method for pricing financial derivatives in a market model,which comprises two stochastic volatilities. Financial derivatives are instruments whosethat is related to any financial asset. Underlying assets in derivatives are mostly financialinstruments; such as security, currency or a commodity. LÄS MER

 2. 2. Det är som att leka med elden : En kvalitativ studie om valutakursens påverkan på internationellt agernade svenska SME-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Appelqvist; Emma Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Currency exposure; Currency risk; Currency strategy; Exchange rate; Export; Hedging; Import; SME; Export; Hedging; Import; SME; Valutakurs; Valutarisk; Valutastrategi; Valutaexponering;

  Sammanfattning : Företag som agerar på en internationell marknad står inför olika risker men också möjligheter vid en valutafluktuation. Företag som hanterar ett pengaflöde i någon form av utländsk valuta står inför valutaexponering när valutakursen fluktuerar. För att minska valutarisken kan företagen använda sig av olika valutastrategier. LÄS MER

 3. 3. Debt Portfolio Optimization at the Swedish National Debt Office: : A Monte Carlo Simulation Model

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Felix Greberg; [2020]
  Nyckelord :Public Debt Management; Financial Mathematics; Portfolio Optimization; Ornstein–Uhlenbeck; Vector Autoregression; Term Structure Evolution; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo simulation; Skuldförvaltning; Finansiell matematik; Portföljoptimering; Ornstein–Uhlenbeck; Vector autoregression; Ränteutvecklingsmodeller; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo-simulering;

  Sammanfattning : It can be difficult for a sovereign debt manager to see the implications on expected costs and risk of a specific debt management strategy, a simulation model can therefore be a valuable tool. This study investigates how future economic data such as yield curves, foreign exchange rates and CPI can be simulated and how a portfolio optimization model can be used for a sovereign debt office that mainly uses financial derivatives to alter its strategy. LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting the Number of Trades in ETPs on Nordic Derivatives Exchange

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Carlsson; Erik Allgårdh; [2020]
  Nyckelord :Regression analysis; trading volume; number of trades; applied mathematics; exchange-traded products; bachelor thesis; NDX; Regressionsanalys; handelsvolym; antal avslut; tillämpad matematik; börshandlade produkter; kandidatexamensarbete; NDX;

  Sammanfattning : This thesis examines which factors that affect the number of trades in exchange-traded products (ETPs) on Nordic Derivatives Exchange. Multiple linear regression is used to model the relationship between the number of trades and 65 initially chosen predictor variables. LÄS MER

 5. 5. Interest Rate Volatility and its Effect on Interest Rate Options

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacqueline Eriksson; Jakob Sundblad; [2020]
  Nyckelord :Interest Rates Regimes; Volatility; Derivatives; Interest Rate Options; Asset Pricing;

  Sammanfattning : This paper replicates the study conducted by Guillaume et. al (2013) and derives a relationship between the interest rate volatility and the interest rate level for the Swedish currency (SEK). The results suggest interest rates to be divided into three different regimes consisting of low, intermediate and high rates. LÄS MER