Sökning: "curriculum theoretical perspectives."

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden curriculum theoretical perspectives..

 1. 1. Ethics over aesthetics - A content analysis on the inclusion of environmental ethics within the undergraduate architectural curriculum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Angela Raji; [2023-10-05]
  Nyckelord :Environmental ethics; Curriculum studies; Undergraduate architectural education; Qualitative content analysis; Value-oriented framework;

  Sammanfattning : This document analysis study primarily investigates the inclusion of environmental ethics with an undergraduate architectural curriculum in Sweden. The curriculum documents analyzed in this study contain specific literature and objectives which primarily guide pedagogy both in theory and in the design studio. LÄS MER

 2. 2. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 3. 3. Education Reforms and Social Outcomes : The Impact of the Reforms on Hong Kong Students’ Concerns and Future Perspectives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Giovanni Mauri; [2023]
  Nyckelord :Educational Reforms; Inequalities; Competitivity; Precariousness; Student Perceptions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The structural reforms of the curriculum implemented by the Hong Kong administration in the field of education at the beginning of the 2000s had profound implications for the future perspectives and ambitions of students and graduates. This thesis tries to investigate the key constraints posed by the reforms and their direct influence on Hong Kong local student’s perception of their future careers. LÄS MER

 4. 4. Teachers' Perspectives on the Use of Short Stories in the English Classroom : A qualitative study of English teachers' work with short stories in the multicultural classroom in Sweden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexandra Afram; [2023]
  Nyckelord :Short Stories; Literature; Teaching Material; Curriculum; Motivation; Learning Skills; Language Skills; Culture; Multiculturalism; Interculturality;

  Sammanfattning : The purpose of this study aims to examine teachers' perspectives on the use of short stories in the English classroom at the upper secondary level in one municipality in Stockholm, Sweden. The study is a qualitative analysis of semi-structured interviews with 6 English teachers. LÄS MER

 5. 5. "Kan vi inte byta ut dystopi mot utopi?" : En kvalitativ studie om sju gymnasieelevers förhållningssätt till miljöperspektivet i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alice Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :dystopi; ekokritik; föreställningsvärldar; miljöperspektiv; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans läroplan framgår det att ett miljöperspektiv ska genomsyra all undervisning. Detta för att eleverna dels ska utveckla förmågan att kunna analysera människans samspel med sin omvärld och dels utveckla ett personligt förhållningssätt till de globala miljöfrågorna. LÄS MER