Sökning: "curriculum"

Visar resultat 1 - 5 av 2513 uppsatser innehållade ordet curriculum.

 1. 1. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. ONBOARDING XMOOC PROJECT TEAMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristin Erika Hull; [2020-11-17]
  Nyckelord :MOOC; instructor; onboard; ADDIE; 70-20-10; constructive alignment; TPACK;

  Sammanfattning : Purpose: The goal was to design and test a best-practice Onboarding approach, informed byliterature and an instructor survey, to address challenges in executing MOOC projects,and to improve the Onboarding experience for MOOC instructors and project teams.Theory: The author compiled challenges and best practices into the ADDIE framework asinspiration for selecting critical learning objectives for an Onboarding curriculum,employing the 70-20-10 model (McCall, Lombardo, Lombardo, & Morrison, 1988). LÄS MER

 3. 3. TEACHING PHOTOSYNTHESIS: IMPLICATIONS ON SUSTAINABILITY

  Master-uppsats,

  Författare :Vasugi V Ribbarp; [2020-10-27]
  Nyckelord :Photosynthesis; Education for Sustainable Development; Constructivism; Science education; Constructivism; and Science education;

  Sammanfattning : Aim: Education for Sustainable Development (ESD) is about empowering and motivatinglearners to become active sustainability citizens who are capable of critical thinking and able to participate in shaping a sustainable future, (UNESCO, 2017). This study centres on how the teaching of photosynthesis in Science can help students understand sustainability issues. LÄS MER

 4. 4. PREVENTIVE STRATEGIES AGAINST STUDENT DROPOUT IN SECONDARY SCHOOL IN NACHINGWEA DISTRICT- TANZANIA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Douglas Kinyagu; [2020-09-08]
  Nyckelord :Student dropout; Preventive strategy; Secondary school education;

  Sammanfattning : Aim: The general purpose of this study is to examine perception and experience of schoolstaff concerning formal and informal preventive strategies undertaken to reduce studentdropout problem in secondary school in Nachingwea District – Tanzania.Theory: In order to understand the formal and informal preventive strategies undertaken byschool staff against student dropout problem at secondary school inNachingwea District -Tanzania, the current study is adopted Tinto’s model ofinstitutional departure (1993) as a theoretical perspective throughout the currentstudy. LÄS MER

 5. 5. LÅG- OCH MELLANSTADIELÄRARES RESONEMANG OCH TILLÄMPNING AV PROGRAMMERING I MATEMATIKÄMNET

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ksenija Peggar; Arkan Shefram; [2020-09-03]
  Nyckelord :Programmering; matematik; grundskola; läroplan; datalogiskt tänkande; resonemang;

  Sammanfattning : The National Agency for Education introduces programming and digital tools in the syllabus for the mathematics at the primary school 2018 at the request of the Swedish Government. The reason for this decision is that we live in an increasingly digitalized society that leads to an increased need for digital knowledge in most professions. LÄS MER