Sökning: "custody conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden custody conflict.

 1. 1. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 2. 2. ”Det som är svårt är ju att man tyvärr inte har en kristallkula att titta i” : En studie av vårdnadstvister och barnets rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Wilma Karlsson; Jasmine Tornemark; [2020]
  Nyckelord :Custody dispute; custody conflict; childs’ best interests; children´s rights; Vårdnadstvist; vårdnadsutredning; barnets bästa; barnets rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand which factors that lay the foundation for social workers’ custody investigations and the judges’ decisions in custody disputes. Additionally, it was to examine the social workers’ and the judges’ views on children’s’ rights in this process. LÄS MER

 3. 3. Att avgöra tvisten, men inte lösa konflikten. Om domstolens bedömning i mål om vårdnad vid föräldrarnas samarbetssvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liz Wennerberg; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; Barnrätt; Vårdnadstvist; Barnkonventionen; Samarbetssvårigheter; Umgängessabotage; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite great efforts by society to persuade parents to reach consensus solutions, the number of custody disputes is not decreasing. On the contrary, the number of custody cases leading to litigation in court has increased considerably. LÄS MER

 4. 4. GAME THEORY AND CUSTODY DISPUTES Empirical Evidence for the Equality Principle

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bruce McLean; Andreas Öien Jons; [2019-08-07]
  Nyckelord :Equality Principle; Game Theory; Goal-Setting Theory; Custody Disputes; Parental Conflict;

  Sammanfattning : The adversarial nature of custody disputes poses risks for the involved children.Children to parents with a long-lasting, high-intensity conflict have been shown tosuffer more than children involved in a peaceful separation. Means of successfulmediation between parents in a custody dispute are therefore warranted. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karina Wouda; Magnus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. LÄS MER