Sökning: "custody conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden custody conflict.

 1. 1. GAME THEORY AND CUSTODY DISPUTES Empirical Evidence for the Equality Principle

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bruce McLean; Andreas Öien Jons; [2019-08-07]
  Nyckelord :Equality Principle; Game Theory; Goal-Setting Theory; Custody Disputes; Parental Conflict;

  Sammanfattning : The adversarial nature of custody disputes poses risks for the involved children.Children to parents with a long-lasting, high-intensity conflict have been shown tosuffer more than children involved in a peaceful separation. Means of successfulmediation between parents in a custody dispute are therefore warranted. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karina Wouda; Magnus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa måste komma fram : Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Hansson; Carolina Lindell; [2019]
  Nyckelord :Best interest of the child; parental ability; custody dispute; investigation; family secretary; Barnets bästa; föräldraförmåga; vårdnadstvister; utredning; familjerättssekreterare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. LÄS MER

 4. 4. "Barnets bästa och barnets vilja bör vara det centrala i en vårdnadstvist" : En kvalitativ studie om hur barnets bästa och vilja framställs i vissa hovrättsdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Martinsson; [2019]
  Nyckelord :interest of the child; custody battles; appeal court; child’s will; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how verdicts in the Swedish appeal court portrays the best interest of the child and child’s will in custody battles. This was explored through a qualitative content analysis and a thematic analysis of verdicts. This study was based on power perspectives. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadstvister : Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Furukrantz; Mattias Edlund; [2019]
  Nyckelord :Custody; custody conflict; divorced parents; gender; parenting; Vårdnad; vårdnadstvist; separerade föräldrar; kön; föräldraskap;

  Sammanfattning : This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. LÄS MER