Sökning: "custody dispute"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden custody dispute.

 1. 1. Våldet ej styrkt - En kritisk diskursanalys om vad domstolen tar i beaktande vid vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eriksson; Jasmine Helgemo; [2020]
  Nyckelord :Child custody dispute; sole custody; joint custody; domestic violence; normative parenthood.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a social constructivist perspective and a critical discourse analysis, the aim of this study was to explore what the court takes into account when deciding on individual or joint custody. The method that was used for this study was a qualitative analysis of court documents. LÄS MER

 2. 2. ”Det som är svårt är ju att man tyvärr inte har en kristallkula att titta i” : En studie av vårdnadstvister och barnets rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Wilma Karlsson; Jasmine Tornemark; [2020]
  Nyckelord :Custody dispute; custody conflict; childs’ best interests; children´s rights; Vårdnadstvist; vårdnadsutredning; barnets bästa; barnets rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand which factors that lay the foundation for social workers’ custody investigations and the judges’ decisions in custody disputes. Additionally, it was to examine the social workers’ and the judges’ views on children’s’ rights in this process. LÄS MER

 3. 3. Barns rätt att komma till tals i vårdnadsmål : En studie av svensk rätt ur ett europeiskt och internationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Frimodig; [2020]
  Nyckelord :barnrätt; barnkonventionen; Bryssel IIa; EKMR; rätt att komma till tals;

  Sammanfattning : In this thesis I study children's right to be heard in custody cases. The main purpose is to study the legal situation in Sweden from a European and international perspective. LÄS MER

 4. 4. Skyddsvärdhet, egenvärde och trygghet: En studie om hur barns rättigheter konstrueras i vårdnadstvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frisk; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barns rättigheter; vårdnadstvister; diskursanalys; socialkonstruktivism; rättighetsgrupper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets ställning i det svenska samhället har under de senaste århundradena utvecklats från en obetydlig människa till en individ som spelar en stor roll i människors liv. Denna utveckling är ett exempel på hur mänskliga relationer och sociala processer påverkar hur man ser på olika individer i samhället. LÄS MER

 5. 5. GAME THEORY AND CUSTODY DISPUTES Empirical Evidence for the Equality Principle

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bruce McLean; Andreas Öien Jons; [2019-08-07]
  Nyckelord :Equality Principle; Game Theory; Goal-Setting Theory; Custody Disputes; Parental Conflict;

  Sammanfattning : The adversarial nature of custody disputes poses risks for the involved children.Children to parents with a long-lasting, high-intensity conflict have been shown tosuffer more than children involved in a peaceful separation. Means of successfulmediation between parents in a custody dispute are therefore warranted. LÄS MER