Sökning: "customer advice"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden customer advice.

 1. 1. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens effekt på revisionsprocessen & affärsmodellen : En studie tillämpad på små revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amina Krcic; Qëndresa Shabani; [2021]
  Nyckelord :Digitization; audit; business model; audit process; digital instruments; small auditing firms; business model canvas; Digitalisering; revision; affärsmodell; revisionsprocess; digitala verktyg; små revisionsbyråer; business model canvas;

  Sammanfattning : Idag influeras samhället allt mer av digitaliseringens ständiga utveckling. Denna utveckling inkluderar nya digitala verktyg och processer vilka förändrar verksamheter och dess affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering ur en rådgivares perspektiv : en kvalitativ studie om rådgivarens utmaningar i det digitala kundmötet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sanna Lundgren; Chenchira Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Banking; Financial advice; Customer Value; Interaction; Online banking; Online meeting; Financial advisory process; Bank; Finansiell rådgivning; Kundvärde; Interaktion; Digitalt rådgivningsmöte; Digitalt kundmöte; Rådgivningsprocess;

  Sammanfattning : Finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag utför för att möta kundens behov. Interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden är därmed betydelsefull. Då en interaktion består av två parter är det även relevant att studera den finansiella rådgivarens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Assessing the value of advice : Evaluation approaches of small management consulting firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Grufman; Cornelia Larker; [2020]
  Nyckelord :Management consulting; Evaluation; Knowledge Intensive Services; Customer satisfaction; Relationship management; Performance-based pricing;

  Sammanfattning : Whilst utilization of management consulting services has become an integral part of the contemporary economy and functioning of many organizations, intangibility leaves clients unable to predict or objectively assess the values created in consulting engagements. According to scholars, attempts to counteract the principal-agent related risks of opportunism and divergent incentives are expected to increase following higher competition, consumer awareness and anticipated increased demand for performance-based pricing. LÄS MER

 5. 5. Internationalisation of Swedish SMEs : A Multiple-Case Study on How Swedish SMEs Can Expand to International Markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internationalisation; SME; Market Selection; Entry Modes; Customer Acquisition; Branding; Employer Branding;

  Sammanfattning : The need for Swedish SMEs to expand beyond their limited domestic market grows, spurred on by fading barriers to international trade. Often consisting mainly of engineers without marketing experience, the SMEs cannot afford to recruit expertise in internationalisation. LÄS MER