Sökning: "customer attitude change"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden customer attitude change.

 1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Enable through the label

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Heidi Hiltunen; Emma Wähl; [2021]
  Nyckelord :Sustainability labels; Priming; Nudging; Online fashion retailing; Sustainable consumption;

  Sammanfattning : Sustainability within fashion retailing is a subject attracting increasing attention and the clothing industry has a large environmental and social impact. Several online fashion retailers have adopted sustainability labels in their assortments in order to meet the new demands and impact the customer behavior. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för revisorer och revision : En dokumentstudie om remissinstansernas åsikter till SOU:2015:49 förslag till lagändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Eliasson; Linn Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Reglering; Revision; Profession; Revisionskvalité; EU:s revisionspaket; SOU 2015:49;

  Sammanfattning : Background: The development of society has contributed to increased uncertainty and risks in the financial market, which contributes to the need for the auditing profession. The profession of accountant has gone from being self-regulated to state-regulated. LÄS MER

 5. 5. Implementering Av Digitala Verktyg : En studie om digitaliseringens effekt och dess påverkan på några utvalda företags affärsområden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Philip Simonian Simonson; [2021]
  Nyckelord :Change; digital tools; digitization; competence development; work processes; Förändring; digitala verktyg; digitalisering; kompetensutveckling; arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Problem: Digitization has contributed to an impact that is not just about technological evolution but rather a social and industrial revolution driven by consumers, where technological innovations are happening at a rapid pace. This means that companies need to “change” and keep up with the digital trend by daring to invest in new digital tools and develop the skills of their employees in order to primarily be able to remain competitive and contribute to efficiency. LÄS MER