Sökning: "customer group analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden customer group analysis.

 1. 1. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: Hur attityden gentemot reklambilder kan påverkas av choklad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Holm Sonesson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :marknadsföring; belöningar; kundomdömen; attityder; choklad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom marknadsföring är det en ständig kamp att framställa varumärken som det bästa där det är vanligt att locka med diverse gåvor och belöningar för att försöka få lojala kunder. Syftet med studien var att undersöka om en belöning (choklad) kunde påverka studenters attityd gentemot designen på olika reklambilder. LÄS MER

 2. 2. Teacher-rector gender match effects in Swedish private schools

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Maelle Saulnier; [2019]
  Nyckelord :Manager-employee relationship; Gender differences; Gender bias; Private schools;

  Sammanfattning : A growing body of economic research incorporates insights from social psychology into standard economic analysis to study how group membership and social context affect economic agents. My paper fits into this literature by investigating gender similarity effects in the manager-employee relationship within the context of Swedish private schools. LÄS MER

 3. 3. Improvement Strategies in Construction Sites : Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Urban; [2019]
  Nyckelord :Rapid Site Assessment; RSA; Lean; Lean Construction; House-building industry;

  Sammanfattning : The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. LÄS MER

 4. 4. Healthcare Management : Measuring patient satisfaction of service quality in Swedish dental clinics

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Subhadra Namana; Sanar Al-Dori; [2018]
  Nyckelord :Healthcare management; dental clinics; patient satisfaction; Sweden; factors; Service quality;

  Sammanfattning : ABSTRACT:Healthcare management is a field that is related to management, leadership, and service of anorganization. Due to high competition and change in the environment of healthcare organizations,managers need to embrace the innovation to respond to those changes and make the organizationsuccessful by improving the process, structure, and culture of the organization as well as to provideefficient and effective care that will lead to achieve patient satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Service recovery på social media och dess effekt på e-observatörers köpintentioner : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carolina Englund; Anna Frenell; [2018]
  Nyckelord :service recovery; social media; e-observers; purchase intentions; service recovery; social media; e-observatörer; köpintentioner;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på social media påverkar e-observatörers köpintentioner. Metod: Då studien syftar till att skapa en förståelse har en kvalitativ forskningsstrategi använts. LÄS MER