Sökning: "customer group analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden customer group analysis.

 1. 1. Healthcare Management : Measuring patient satisfaction of service quality in Swedish dental clinics

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Subhadra Namana; Sanar Al-Dori; [2018]
  Nyckelord :Healthcare management; dental clinics; patient satisfaction; Sweden; factors; Service quality;

  Sammanfattning : ABSTRACT:Healthcare management is a field that is related to management, leadership, and service of anorganization. Due to high competition and change in the environment of healthcare organizations,managers need to embrace the innovation to respond to those changes and make the organizationsuccessful by improving the process, structure, and culture of the organization as well as to provideefficient and effective care that will lead to achieve patient satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Service recovery på social media och dess effekt på e-observatörers köpintentioner : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carolina Englund; Anna Frenell; [2018]
  Nyckelord :service recovery; social media; e-observers; purchase intentions; service recovery; social media; e-observatörer; köpintentioner;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på social media påverkar e-observatörers köpintentioner. Metod: Då studien syftar till att skapa en förståelse har en kvalitativ forskningsstrategi använts. LÄS MER

 3. 3. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER

 4. 4. Kundundersökningars betydelse vid analys av flerkanalig marknadskommunikation i en tvärkulturell miljö.En fallstudie för en liten livsmedelsbutik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Ulfson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation; kundundersökningar; tvärkulturell miljö; enkät; fokusgrupp.;

  Sammanfattning : Teorier kring integrerad marknadskommunikation lyfter fram vikten av att det som kommuniceras från företaget är samordnat på ett sådant sätt att ett klart helhetsintryck skapas hos målgruppen. Därmed företag ska även beakta hur etnicitet och kultur påverkar individers uppfattning om marknadsaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Diagnosticering; lyftlösningar;

  Sammanfattning : I samverkan med företaget Binar Quick-Lift Systems AB har ett produktutvecklingsprojekt utförts på Högskolan Väst i Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB tillverkar lyftlösningar för laster upp till 300 kg och är ett dotterbolag till Binarkoncernen, där verksamheten bedrivs inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology. LÄS MER