Sökning: "customer purchase intention"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden customer purchase intention.

 1. 1. Payment methods influencing purchase behavior in the clothing e-commerce : A study of millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Sueun Jeon; Hulia Khoja; Husam Stita; [2020]
  Nyckelord :Purchase intention; Consumer behavior; Payment method; Fashion e-commerce; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Electronic commerce has recently been seen as a very auspicious service of technology witnessed in the last decade. Several types of e-commerce initiatives include very modernized and upgraded facilities such as smart cards, online retailing, and remote payments that help make the payment process faster and more consistent. LÄS MER

 2. 2. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 3. 3. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER

 4. 4. Understanding the Purchase Intention of Consumers towards Airbnb in China From the Perspective of Liability of Foreignness

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jie Chen; Tong Lu; [2020]
  Nyckelord :sharing economy; Airbnb; China; purchase intention; liability of foreignness;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to research the factors influencing the purchase intention of Airbnb in China from the perspective of liability of foreignness. Methodology: This thesis adopts a quantitative approach through a questionnairebased survey among Chinese people. LÄS MER

 5. 5. Köpflöde inom e-handel : En empirisk studie om hur användarupplevelse kan resultera i högre kundtillfredsställelse inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Gustafsson; Madeleine Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; user experience; purchase flow; interface patterns; information systems; E-handel; användarupplevelse; köpflöde; gränssnittsmönster; informationssystem;

  Sammanfattning : I takt med att samhället digitaliseras och webbaserade företag allt mer inser vikten av användarvänlighet söker människor bekvämligheter och högre krav på den digitala upplevelsen. Syftet med studien var att utveckla kunskap om och förståelse för hur faktorer inom användarupplevelse kan påverka köpintentionen i ett köpflöde, och huruvida detta kan resultera i ökad kundtillfredsställelse inom e-handel. LÄS MER