Sökning: "customer purchase intention"

Visar resultat 11 - 15 av 58 uppsatser innehållade orden customer purchase intention.

 1. 11. SLOW FASHION : Ett genomtänkt och planerat köp som kräver större uppoffring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amadeus Hedenör; Victor Rotting; [2019]
  Nyckelord :Slow fashion; attitude-behaviour gap; sustainable; ethics; consumer behaviour; consumer culture theory; price; buying process; Slow fashion; attityd-beteende-gap; hållbarhet; etik; konsumentbeteende; consumer culture theory; pris; köpprocessen;

  Sammanfattning : I kontrast till fast fashion, som tampas med snabbt mode och massproduktion med korta ledtider har slow fashion-rörelsen kommit och anammats av flera aktörer på modescenen. Med hjälp av slow fashion vill man således inspirera till en hållbar och tidlös garderob som är genomtänkt och står stark mot modevärldens snabba svängar och därpå, bidra till att konsumtionen inte ökar i kvantitet utan i kvalitet. LÄS MER

 2. 12. Effekten av kundvärde på varumärkeslojalitet respektive köpintention : I ett showroom-sammanhang

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rosén; Sofie Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Kundvärde; kundengagemang; varumärkeslojalitet; köpintention;

  Sammanfattning : I både Sverige och världen ökar handeln via internet för varje år. På grund av det tillkommer nya handelskanaler för att öka konkurrenskraften gentemot andra företag. Ett relativt nytt tillskott till marknaden är konceptet showroom. LÄS MER

 3. 13. Hur påverkar din glada recension andras köp?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Robin Hamrén; Love Pyk; [2019]
  Nyckelord :eWOM; Reviews; Brand attitude; Purchase intention; Perceived risk;

  Sammanfattning : During recent years electronic word of mouth (eWOM) has been a hot topic within the field of marketing. This type of media is often referred to as "customer owned" and consists of online communication among consumers about a company's product or service. Such communication has been shown to have an impact on perceptions and intentions. LÄS MER

 4. 14. How do social media marketing activities influence customer equity and purchase intention : An empirical study of hotel industry based on Y-Generation.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Haggah Macharia; Ying Cheng; [2019]
  Nyckelord :Social media; Social media marketing activities; Customer equity drivers; Purchase intention; information richness.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the influence of social media marketing activities on customer equity and how that drive affects purchase intention in the context of the hotel industry with the perspective of Y-Generation. Design/methodology/approach: An explanatory, deductive, quantitative research approach and cross-sectional research design were utilized within this research, where self-completed questionnaires were distributed online with a number of 136 valid responses collected. LÄS MER

 5. 15. Why do we purchase from e-retailers? : An explanatory study of the e-loyalty antecedents impact on consumers purchase intentions on the e-commerce market.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Jonsson; Petronella Källström; Emma Wallander; [2019]
  Nyckelord :e-commerce; e-loyalty; e-trust; e-satisfaction; perceived value; e-retailers; e-commerce market; purchase intentions.;

  Sammanfattning : Background: The e-commerce market has developed and it has become the new marketplace for current manufacturing and service industries. Customers’ behavior on the e-commerce market are changing with this Internet development and the competition is increasing. LÄS MER