Sökning: "customer purchase intention"

Visar resultat 21 - 25 av 58 uppsatser innehållade orden customer purchase intention.

 1. 21. Online-resebyråers användning av prisparitetsklausuler - konkurrensbegränsning eller undantag för genuin agent?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Suomela; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; prisparitetsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tack vare internet är det idag möjligt för en slutkund att jämföra priser och produkter online på olika hemsidor, innan slutkunden väljer att genomföra köpet. Det stora utbudet av varor och tjänster på internet har ökat konkurrensen på marknaden. LÄS MER

 2. 22. A study about purchase intentions for a green durable good

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Johanna Persson; [2018]
  Nyckelord :Purchase intention; Green durable goods; Green production; Green consumption; Köpintention; Miljövänliga produkter med lång livslängd; Miljövänlig produktion; Miljövänlig konsumtion;

  Sammanfattning : Background Due to increased environmental issues around the world, people are getting more and more aware of the effects of their consumption and their influence on the environment. Companies have therefore started to provide green products to the market to satisfy customer demand. LÄS MER

 3. 23. Privacy online: Exploring consumers’ evaluation of privacy issues in relation to personalised advertisement when buying online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Marek Cvach; Menal Sanna Kahsay; Micaela Shamoun; [2018]
  Nyckelord :online shopping; personalised advertisement; privacy issues; consumer behaviour online;

  Sammanfattning : Background The development of the Internet has changed the direction of advertising. Personalised advertising has emerged as the most effective and most profitable form of advertisement. LÄS MER

 4. 24. Do they have to be "boys" or "girls" - can't they simply be children?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Franzén; Anela Hamzic; [2018]
  Nyckelord :gender neutrality; norms; incongruity; visual merchandising; in-store marketing;

  Sammanfattning : The gender debate has become more and more apparent in recent years, not least in the fashion industry for children. Messages, prints, colors and not least how clothes are presented in the store has highly been discussed in media. LÄS MER

 5. 25. Chinese Cross-Border Online Shopping through Agents from Sweden –An Exploratory Study of the Determinants of

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lei Yu Jiang; Nicole Kungel; [2017-06-30]
  Nyckelord :China; Sweden; cross-border online shopping; Daigou; customer satisfaction; repurchase intention; trust; country image; perceived social value; susceptibility to interpersonal influence;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER