Sökning: "customer purchase intention"

Visar resultat 6 - 10 av 58 uppsatser innehållade orden customer purchase intention.

 1. 6. Köpflöde inom e-handel : En empirisk studie om hur användarupplevelse kan resultera i högre kundtillfredsställelse inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Gustafsson; Madeleine Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; user experience; purchase flow; interface patterns; information systems; E-handel; användarupplevelse; köpflöde; gränssnittsmönster; informationssystem;

  Sammanfattning : I takt med att samhället digitaliseras och webbaserade företag allt mer inser vikten av användarvänlighet söker människor bekvämligheter och högre krav på den digitala upplevelsen. Syftet med studien var att utveckla kunskap om och förståelse för hur faktorer inom användarupplevelse kan påverka köpintentionen i ett köpflöde, och huruvida detta kan resultera i ökad kundtillfredsställelse inom e-handel. LÄS MER

 2. 7. Kundomdömen inom e-handeln : Faktorer som påverkar konsumenters attityd till omdömessystem vid e-handelsköp i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Svantesson; [2020]
  Nyckelord :eWOM; e-commerce; customer reviews; TAM; e-WOM; e-handel; kundomdömen; recensioner; TAM;

  Sammanfattning : Vid ett e-handelsköp finns det två alternativ för informationssamling om produkten som skall köpas, produktinformation från e-handlaren och kundomdömen från tidigare konsumenter. Postnords e-barometer har flera år visat att svenska konsumenter önskade att e-handlare utvecklade kundomdömen på sina plattformar vilket denna studie har intresserat sig för att undersöka. LÄS MER

 3. 8. Factors Affecting Consumers’ Intention to Use Online Music Service and Customer Satisfaction in South Korea

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Minki Park; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect consumers’ behavioral intentions to use online music services and the extent to which users of these services are satisfied with their experience. It also seeks to clarify the relationship between customer satisfaction and repurchase intention. LÄS MER

 4. 9. A Bad Case of Electronic-Word-of-Mouth : A Bachelor Thesis on Negative EWOM and its Effects on Consumer Purchase Intentions and Brand Attitude

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Klingstedt; Sandra Naderi; [2020]
  Nyckelord :Electronic Word-of-Mouth; Brand Attitude; Subjective Norms; Purchase Intentions; Online Makreting; Social Media;

  Sammanfattning : Background: The expansion of the World Wide Web has presented new challenges for managers. One of these challenges is the shift in power that favors consumers through the uprising of electronic word of mouth (eWOM). LÄS MER

 5. 10. Cause-Related Marketing in the Face of Environmental CSI: Who Donates - Firm or Customer? A quantitative study of CRM-initiatives within the transportation sector.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Fredrika Wiktorin; Philip Locklund; [2020]
  Nyckelord :Cause-Related Marketing; Corporate Social Irresponsibility; Carbon Offsetting; Hedonic Product Category; Utilitarian Product Category;

  Sammanfattning : Cause-related marketing (CRM), where money is donated to a cause in connection with a purchase, has become a popular marketing strategy to increase funding for a good cause while improving customer relationships. As many firms act within corporate social irresponsible (CSI) industries, an ambiguity regarding how to engage in CRM is present. LÄS MER