Sökning: "customer service web thesis"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden customer service web thesis.

 1. 1. Mobil Återvinningscentral : En smidig lastbilsvariantav det befintliga Pop-up Återbruket

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Karin Bodin; Edka Coronado; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ta fram en mobil återvinningscentral ämnad för insamling av avfall för återvinning och återbruk i Stockholms innerstad och förorter. Arbetet är på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall och är en vidareutveckling på ett tidigare kandidatexamensarbete där en mobil återvinningscentral tagits fram. LÄS MER

 2. 2. Progressive Web Application versus Native Application for Flight Bookings : An Evaluation of the Advantages and Disadvantages of Native Mobile Applications and Progressive Web Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Malin Jauad Almeida Marques; [2022]
  Nyckelord :Progressive Web Application; Native Application; Mobile Application; User Experience; Progressiv Webbapplikation; Nativ Applikation; Mobilapplikation; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : There are many ways of implementing an application, and the choices of how to cater to the specific needs of a customer are many. Today, one of the major decisions made when developing an application is whether to implement a native or web-based solution. Each of these alternatives comes with its own set of advantages and disadvantages. LÄS MER

 3. 3. Visualization of real-time data from IKEA’s self-service kiosks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lazar Trpeski; Oscar Svensson; [2022]
  Nyckelord :Self-serving kiosk; data visualization; web application; Google Cloud Plat- form.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IKEA, a company well known around the world for their furniture, is also keen on using digital solutions to improve the customer experience. One of these solutions is the self-serving kiosk, a 27" touchscreen, that helps the customers find and buy products. LÄS MER

 4. 4. Hands-on Comparison of Cloud Computing Services for Developing Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Rollino; [2022]
  Nyckelord :Cloud; Cloud Computing; Comparison; Application Development; DevOps; Cloud Services; Deployment;

  Sammanfattning : When developing applications, developers face a challenge when they have to select the technologies that best fit the requirements gathered for the application that is going to be developed. New programming languages, frameworks, stacks, etc., have arisen in recent years making the choice even harder. LÄS MER

 5. 5. Maximizing Recommendation System Accuracy In E-Commerce for Clothing And Accessories for Children

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Niklas Renström; [2022]
  Nyckelord :Recommendation System; Session Based; E-Commerce; Clothes; Children s Fashion; Machine Learning; RNN; LSTM; GRU; STAMP; Rekommendationssystem; Sessionsbaserad; E-handel; Kläder; Barnmode; Maskininlärning; Återkopplande Neurala Nätverk;

  Sammanfattning : The industry of electronic commerce (e-commerce) constitutes a great part of the yearly retail consumption in Sweden. Looking at recent years, it has been seen that a rapidly growing sector within the mentioned field is the clothing industry for clothes and accessories for children and newborns. LÄS MER