Sökning: "customer treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden customer treatment.

 1. 1. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag

  Magister-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Victor Allansson; [2022]
  Nyckelord :Livsmedel; information; offentlig verksamhet; kundundersökning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samverkan med Knivsta kommuns miljöenhet. Syftet med studien var att undersöka hur Knivsta kommun har utvecklats inom livsmedelsservice. Både kvantitativa enkäter och öppna kommentarer från företagare inom Knivsta kommun användes. LÄS MER

 2. 2. Padelanläggningars marknadsföring och differentiering på en konkurrenkraftig marknad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sofia Egertz; Sandra Hedvåg; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföring; differentiering; padelanläggningar; kundrelation; konkurrens;

  Sammanfattning : Titel: Padelanläggningars marknadsföring och differentiering på en konkurrenskraftig marknad Författare: Sofia Egertz och Sandra Hedvåg  Handledare: Olga Rauhut Kompaniets  Nyckelord: Marknadsföring, differentiering, padelanläggningar, kundrelation, konkurrens  Syfte: Syftet med studien är att analysera hur padelanläggningar arbetar med marknadsföring och hur dem differentierar sig på en konkurrenskraftig marknad.  Frågeställning: Hur arbetar padelanläggningar med marknadsföring och hur differentierar de sig på en konkurrenskraftig marknad?  Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Energy improvement options for a small-scale brewery: a literature study

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Eneko Arana; [2022]
  Nyckelord :Brewing industry; energy audit; energy efficiency; environmental impact; sustainability and energy recovery.;

  Sammanfattning : In the age of technology and development in which we live nowadays, it is inevitable to realise that this so-called progress is translated into pollution, damage to the environment and abuse of energy and fossil fuels. The companies and factories that produce the goods we need, use a lot of energy and pollute in massive ways, posing dilemmas such as how to make these companies more energetically and environmentally efficient, with the aim of decreasing the emissions and energy use. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av fästanordning till baklykta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Borgedahl; Sune Wennberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment (Volvo CE) is a part of Volvo Group and is among the biggest and leading manufacturers of construction equipment. The factory in Eskilstuna consists of approximately 2,100 employees. works with IT, sales, manufacturing transmissions, and axles. LÄS MER

 5. 5. Increasing Commitment during PLM Implementation through Change Management : A Case Study at Dassault Systèmes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Cleve; Aleks Durowicz; [2021]
  Nyckelord :change management; organizational change management; commitment; commitment to change; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes; förändringsledning; engagemang; engagemang till förändring; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes;

  Sammanfattning : Product Lifecycle Management (PLM) is a way for manufacturing companies to counter the challenge of managing product information through its lifecycle. Change management is often overlooked during PLM implementations. This can lead to project failure and negative consequences for organizations. LÄS MER