Sökning: "customization"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet customization.

 1. 1. Learning Geometry Compatibility with 3D Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Florian Stellbrink; [2019-10-04]
  Nyckelord :computer science; computer graphics; machine learning; geometry; voxel; thesis;

  Sammanfattning : Modern video games oer substantial amounts of customization options. Manually testing the visual compatibility of all options is time-consuming and error-prone. Together with Ghost Games, we present a method of learning the visual compatibility between pairs of geometries. LÄS MER

 2. 2. An exploration of Generation Z’s habits and needs considering news consumption : A case study in the Swedish and Finnish market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marleena Lammikko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s media landscape news consumption is characterized by the consumers’ reliance on multiple platforms, which has led to the rapid expansion of availability of the news sources on different platforms. Despite this increase, studies show a consistent decrease in news consumption. LÄS MER

 3. 3. Affärssystem som Software as a Service, en populär lösning för små och medelstora organisationer trots risker? : En studie om vad som har betydelse för att organisationer accepterar risker och implementerar SaaS-baserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonny Ha; Tim Hallerhed; [2019]
  Nyckelord :ERP systems; Cloud services; Software as a service; SaaS-based ERP systems; Risks; Affärssystem; Molntjänster; Software as a service; SaaS-baserade affärssystem; Risker;

  Sammanfattning : Införandet av ny teknologi i organisationer är ett ständigt aktuellt forskningsområde inom affärssystemforskningen. De senaste åren har fenomenet ”Molntjänster”, eller Software as a Service (SaaS), vuxit i popularitet. Många affärssystemleverantörer erbjuder idag sina kunder affärssystem som en molntjänst. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens lojala kundbank : Hur en fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Selma Fazlic; Matilda Lavén; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; Real Estate Broker; Service Provider; Customer Satisfaction; Word-of-Mouth; Image; Trust; Communication; Sweden; Kundlojalitet; Fastighetsmäklare; Fastighetsbranschen; Tjänsteleverantör; Kundnöjdhet; Word-of-Mouth; Image; Förtroende; Kommunikation; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur aktivt arbetande fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet under en fastighetsförsäljning. Eftersom det enligt forskning inte finns någon samstämmig definition av kundlojalitet eller ett ramverk för att skapa det så bör fenomenet undersökas branschvis, i detta fall inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Exploring how users perceive and interact with continuous glucose monitoring software

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Louise Flou; [2019]
  Nyckelord :Continuous glucose monitoring; diabetes; user experience; mHealth;

  Sammanfattning : The present study is based on the hypotheses that a better user experience in mobile applications increases the frequency of use among users, and that a higher frequency of use of continuous glucose monitoring systems leads to better health status in patients with diabetes. The purpose of this study is to understand how users perceive and interact with CGM software. LÄS MER