Sökning: "customization"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet customization.

 1. 1. Fastighetsmäklarens lojala kundbank : Hur en fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Selma Fazlic; Matilda Lavén; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; Real Estate Broker; Service Provider; Customer Satisfaction; Word-of-Mouth; Image; Trust; Communication; Sweden; Kundlojalitet; Fastighetsmäklare; Fastighetsbranschen; Tjänsteleverantör; Kundnöjdhet; Word-of-Mouth; Image; Förtroende; Kommunikation; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur aktivt arbetande fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet under en fastighetsförsäljning. Eftersom det enligt forskning inte finns någon samstämmig definition av kundlojalitet eller ett ramverk för att skapa det så bör fenomenet undersökas branschvis, i detta fall inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Rektorers uppdrag gällande extra anpassning inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning F-åk 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Centrum för skolledarutvecklingUmeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lundberg Bergstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : All children in Sweden have the right to good education which is adapted to their abilities. In 2014 parts of the law concerning the school changed. The purpose was to help the municipality and the principal on focus to their responsibility to adjust the school for pupils different ability to learn. LÄS MER

 3. 3. What do consumers really think about advertising chasing them online? : A quantitative study about consumers’ perception of behavioural marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Gremlin; Vlada Rusakova; [2019]
  Nyckelord :AI; big data; mass customization; micro targeting; behavioral marketing; purchase intention and brand trust.;

  Sammanfattning : Behavioral marketing is something that has received lots of attention due to growing awareness around artificial intelligence (AI) and companies using this technology for marketing purposes. However, the data collection practices have been receiving lots of critique for a while now and therefore it is more important than ever to gain an insight of how the consumers perceive behavioral online marketing. LÄS MER

 4. 4. Stock and Cuts in Piteå : Standardization vs. Customization in the pulp and paper industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Frida Bergvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major challenge for companies is to find the appropriate balance between standardization and customization. Today, Smurfit Kappa Pite˚a manufactures Kraftliner paper with a great range of grades, grammages, widths and diameters which increases complexity and total costs. LÄS MER

 5. 5. Symfony vs Express: A Server-Side Framework Comparison

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Magnus Greiff; André Johansson; [2019]
  Nyckelord :PHP; JavaScript; Express.js; Symfony; Comparison; Performance; Framework; Node.js;

  Sammanfattning : Context Considering the rising popularity of Node.js and the fact that a very largepercentage of websites today are based on PHP, there is a need to understand thesimilarities and differences between these languages. LÄS MER