Sökning: "cvm-metoden."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet cvm-metoden..

  1. 1. Positivitet, oro och eventuell kraftsamling? : En C-uppsats om gymnasielevers framtidssyn i klimatförändringarnas spår.

    M1-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Carl Merkel; [2019]
    Nyckelord :Gymnasielever; framtidssyn; miljö och klimat; politiskt deltagande; cvm-metoden.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER