Sökning: "cwd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet cwd.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 2. 2. Saproxylic beetles in Populus tremula fauna depots - how do you construct the best depot?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Simon Selberg; [2019]
  Nyckelord :aspen; populus; tremula; saproxylic; beetle; fauna; depot; species; richness; abundance; diversity; cwd; course; woody; debris; forest; asp; populus; tremula; vedlevande; skalbagge; fauna; depå; art; mångfald; diversitet; död; ved; cwd; skog;

  Sammanfattning : The biodiversity of saproxylic organisms and in the case of this study, saproxylic beetles, is dependent on the amount and quality of course woody debris (CWD) in the environment. Over the past decades the quantity of CWD in Swedish forests has increased, yet the quality has decreased, forests are managed and exploited, and old-growth forests are rarer. LÄS MER

 3. 3. An investigation of moose calves from females with Moose Wasting Syndrome (Alces alces L.)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonas Kallunki Nyström; [2019]
  Nyckelord :Moose wasting syndrome; spongiform encephalopathy; histology; pathology;

  Sammanfattning : Moose Wasting Syndrome in moose (Alces alces) was first discovered in Sweden in the 1980’s. It was characterised by atrophied lymphoid organs, ulcers and erosions of the mucus membranes of the digestive tract, e.g. glossitis, gingivitis, esophagitis, rumenitis and abomasitis. LÄS MER

 4. 4. Chronic wasting disease och risker för Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :chronic wasting disease; CWD; prion; smittspridning; älg; hjortdjur;

  Sammanfattning : Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som framförallt drabbar hjortdjur. Prionerär infektiösa protein som orsakar olika typer av transmissibla spongiforma encefalopatier. Andra prionsjukdomar är bovin spongiform encefalopati, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och scrapie. LÄS MER

 5. 5. An oasis without water : a hydro-social investigation into how agricultural water use and management influences water scarcity in the Ferghana Valley, Central Asia

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Oliver Watson; [2017]
  Nyckelord :water scarcity; Ferghana Valley; water user associations; remote sensing; mixed methods; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Water scarcity can have severe implications for society; endangering human health and food security whilst also exacerbating social conflict around the world. These issues are exemplified in the case of the Ferghana Valley in Central Asia, where much of the valley suffers from water scarcity and conflicts despite having adequate water sources. LÄS MER