Sökning: "cyber weapons"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cyber weapons.

 1. 1. Weaponized malware, physical damage, zero casualties – what informal norms are emerging in targeted state sponsored cyber-attacks? : The dynamics beyond causation: an interpretivist-constructivist analysis of the US media discourse regarding offensive cyber operations and cyber weapons between 2010 and 2020

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Margarita Sallinen; [2021]
  Nyckelord :constructivism; critical discourse analysis; cyber operations; cyber security; cyber warfare; cyber weapons; interpretivism; informal norms; media; war studies;

  Sammanfattning :  In 2010, the discovery of the malicious computer worm Stuxnet shocked the world by its sophistication and unpredictability. Stuxnet was deemed as the world’s first cyber weapon and started discussions concerning offensive cyber operations – often called “cyber warfare” – globally. LÄS MER

 2. 2. Cyberkrigföring i kombination med elektronisk krigföring : En analys av morgondagens krigföringsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jimmie Flodin; [2018]
  Nyckelord :Electronic warfare EW ; cyberwarfare CW ; GPS-spoofing; jamming; SWOT-analysis; Elektronisk krigföring EW ; Cyberkrigföring CW ; GPS-spoofing; jamming; SWOT;

  Sammanfattning : Den accelererande teknikutvecklingen tillsammans med den ökade digitaliseringen av samhället har förändrat hur konventionell krigföring idag förs och ett avgörande i striden nås inte längre endast med hjälp av kulor och krut. Militär personal är idag beroende av att obehindrat kunna nyttja trådlös informations- och kommunikationsteknologi (IKT). LÄS MER

 3. 3. IT-säkerhet : Största IT-säkerhetshoten mot svenska företag och organisationer idag, samt kontemporära bekämpningsmetoder och verktyg mot dessa IT-säkerhetshot.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Benjamin Lundström; [2016]
  Nyckelord :IT-säkerhet; IT-säkerhetshot; bekämpningsmetoder; bekämpningsverktyg;

  Sammanfattning : Olika former av IT-relaterade hot har förekommit sedan internets födelse. Inledningsvis var de harmlösa humoristiska program som över tiden utvecklades till kriminella verktyg med ekonomiska syften. Elakartad programkod benämns under samlingsnamnet Malware. LÄS MER

 4. 4. New Threats for the European Union and their Effects on Sweden’s and Austria’s Basic Officer Education : a comparative Approach

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Måns Svensson; [2014]
  Nyckelord :Europe; European Union; EU; European Security Strategy; ESS; Basic Officer Education; BOE; threats; strategy; military strategy.; Europa; Europeiska Unionen; EU; europeiska säkerhetsstrategin; ESS; grundläggande officersutbildning; BOE; hot; strategi; militärstrategi.;

  Sammanfattning : During the Cold War, the largest threat against the countries of Europe was an enemy attack or invasion. After the end of the Cold War, the strategic environment changed drastically. The impending threat of a large-scale war was gone and the countries of Europe approached each other in the hope of cooperation with mutual benefits. LÄS MER