Sökning: "cyberavskräckning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet cyberavskräckning.

 1. 1. Svensk integrering av cyberavskräckning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Sebastian Helmersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Cyber-domain is normally viewed as an individual warfighting domain without much interaction with other warfighting domains. Deterrence theories often focus on larger countries without taking in account smaller nations that must use whatever means possible to deter hostile influences. LÄS MER

 2. 2. Avskräckning ur ett cyberperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jenika Hedman; [2021]
  Nyckelord :cyberavskräckning; cyberförsvar; strategi; avskräckning genom bestraffning nekande;

  Sammanfattning : The theory of deterrence has not changed much over time but the strategy of using it has. There are two types of deterrence: Deterrence by punishment and Deterrence by denial. The first is a more offensive kind of deterrence and the second a more defensive one. LÄS MER

 3. 3. Svensk avskräckning i cyberrymden : En fallstudie på Sveriges cyberstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :cyberavskräckning; Sverige; småstat; strategi;

  Sammanfattning : The technology of the 21st century has brought immense benefits to humanity. For example, we can communicate via the internet and have a whole encyclopaedia at our fingertips in our mobile devices. But society has also become more vulnerable to cyberattacks and other aggressive cyberthreats. LÄS MER

 4. 4. Svensk cyberavskräckning - Utopi eller realitet?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Krigsvetenskap; cyber; cyberavskräckning; Sverige; småstater;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom cyberområdet är snabb och blir allt snabbare, samtidigt som den tekniska utvecklingen leds av den privata industrin. I takt med att cyber allt mer genomsyrar vår vardag innebär detta att möjligheterna men också riskerna ökar i allt snabbare takt. LÄS MER

 5. 5. Cyber Deterrence Based Upon Conventional Premises : A Discourse Analysis of the US Cyber Deterrence Policy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Caroline Odhner; [2021]
  Nyckelord :deterrence; cyber deterrence; discourse; the US; offense-defense; policy; avskräckning; cyberavskräckning; diskurs; USA; offensiv-defensiv; politik;

  Sammanfattning : Deterrence as a military strategy aims to discourage an aggressor from initiating unwanted courses of actions by convincing the aggressor that cost exceeds the profit. In cyberspace, where the costs are lower, deterrence is disputed because of the natural interconnectedness and constant actions. LÄS MER