Sökning: "cyberbullying"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet cyberbullying.

 1. 1. Skolans roll vid nätmobbning : En kvalitativ studie om hur sju skolkuratorer beskriver samverkan och deras arbete mot nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacob Levander; Casandra Roupé; [2021]
  Nyckelord :social work; cyberbullying; school; school counsellor; collaboration; Danermarks collaboration model; socialt arbete; nätmobbning; skolan; skolkurator; samverkan; Danermarks samverkansmodell;

  Sammanfattning : Cyberbullying is a phenomenon that has negative impact on children’s and adolescents’ mental health and can be categorized as a potential mental health issue. Research suggests that school climate, the school’s unity and collaboration between school counsellors and personnel and the work with students and guardians is of importance in preventing and acting against cyberbullying. LÄS MER

 2. 2. "...jag tror ju inte ens att vi ser toppen av isberget." En kvalitativ studie om skolkuratorers perspektiv på kränkningar och mobbning på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jean Hansen; Vanja Nilsson; [2021]
  Nyckelord :School counselors; cyberbullying; preventive work; remedial work; social constructivist perspective; street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore how school counselors experience and describe youth´s vulnerability on social media. Furthermore, the study intended to explore the school's preventive and remedial work to combat abusive treatment or bullying on social media. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess påverkan på ungdomars psykiska hälsa – utifrån professionellas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zahraa Almaliki; [2020]
  Nyckelord :negative effects; Social media; teenagers; mental health; cyberbullying;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur negativa effekter av sociala medier påverkar tonåringarnas mentala hälsa och ta reda på interventionerna som utförs av yrkesverksamma som arbetar med tonåringar på olika sätt. En kvalitativ metod har använts i denna studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra professionella inom olika områden. LÄS MER

 4. 4. Stronger Together? An Ensemble of CNNs for Deepfakes Detection

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Angelica Gardner; [2020]
  Nyckelord :deepfakes; deepfakes detection; supervised learning; binary classification; convolutional neural networks; ensemble learning; stacking;

  Sammanfattning : Deepfakes technology is a face swap technique that enables anyone to replace faces in a video, with highly realistic results. Despite its usefulness, if used maliciously, this technique can have a significant impact on society, for instance, through the spreading of fake news or cyberbullying. LÄS MER

 5. 5. "Det är svårt att förhindra att det händer" : En kvalitativ intervjustudie om om nätmobbning och risker med digitala plattformar på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Daniel Boberg; William Gren; [2020]
  Nyckelord :Nätmobbning; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förebyggande strategier; Digitala plattformar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares bild av sin yrkesroll relaterad till elevers användande av digitala plattformar. Vidare är syftet även att undersöka vilka strategier fritidshemslärare använder, dels för att förebygga nätmobbning, dels hur de pratar om och skapar medvetenhet kring vad elever kan möta på digitala plattformar. LÄS MER