Sökning: "cyberstalking"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet cyberstalking.

 1. 1. Målsägande eller offer? En kritisk diskursanalys av hur offerskap konstrueras i fall av cyberstalking

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Freja Redder Petersson; Amanda Thonander; [2020]
  Nyckelord :cyberstalking; kritisk diskursanalys; offerskap; olaga förföljelse; victimblaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis focuses on the construction of victimization in interrogations with the claimants in cases of cyberstalking. There has been a big evolvement in the field of technology and use of social media in the last decade, which has resulted in new ways of committing crimes. LÄS MER

 2. 2. Universitetsstudenters utsatthet för cyberstalking och andra oönskade beteenden på internet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Björn Sjödin; Victor Willesgård; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract. Stalking har varit ett fenomen som undersökts av forskare, men på senare tid så har cyberstalking fått uppmärksamhet i forskarvärlden. Denna studie undersöker cyberstalking bland ett urval av svenska universitetsstudenter. LÄS MER