Sökning: "cyberterapi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet cyberterapi.

  1. 1. Våga Berätta!

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Aleksej Magnusson; Sebastian Selin; [2019]
    Nyckelord :Wellbeing; cybertherapy; mobile phone; screen time.; välmående; cyberterapi; mobiltelefon; skärmtid.;

    Sammanfattning : Vi upplever att vi jämt är omgivna av digitala apparater och av digitalisering. Kandidatarbetets tema är ett vågat ämne där vi undersöker hur mobiltelefonen påverkar vårt psykiska välmående och vilka möjliga lösningar det finns på hur problemen kan hanteras. LÄS MER