Sökning: "cyborg"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet cyborg.

 1. 1. Cyborgkvinnan och korrespondenserna : Posthumanism och esoteriska inslag i Majgull Axelssons  roman Aprilhäxan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Posthumanism Esoterism Cyborg;

  Sammanfattning : Syftet med studiet är att undersöka hur romanens protagonist kan läsas som en posthumanistisk karaktär, där det granskas hur hon relaterar till Haraways cyborg, men också till delar av Barads teori om agentiell materialism. En alternativ läsning utförs genom att granska karaktären utifrån ett esoteriskt perspektiv, där tonvikten ligger på andliga inslag. LÄS MER

 2. 2. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 3. 3. Practically Human. : Performing Social Robots and Feminist Aspects on Agency, Body and Gender.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Karin Victorin; [2019]
  Nyckelord :Feminist technoscience; critical posthumanism; posthuman; social robot; AI; technology and art; robots in theatre; human-machine; agency; body; gender; intra-action; cyborg; liminal personae; human-like machines; Judy Wajcman; Karen Barad; Donna Haraway.;

  Sammanfattning : Through an experimental theatre play, this thesis explores the development of human-like agency in contemporary “social robot” technology. The entrance point of this study is the gender gap and lack of diversity in contemporary AI/robot development, with an emerging need for interdisciplinary research across robot technology and social sciences. LÄS MER

 4. 4. Artificially yours : En studie av tre konstruerade kvinnor i 2010-talets science fiction-film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Aron Lahti; [2019]
  Nyckelord :Artificialitet; artificiell intelligens; science fiction; genus; performativitet; andrafiering; android; gynoid; cyborg; hologram; skeuomorfism; the Uncanny Valley;

  Sammanfattning : Artificiella kvinnor har porträtterats efter vissa tematiska utgångspunkter genom kulturhistorien, där Ovidius Pygmalion-myt varit en dominerande tematik. Frågan om artificiella människor är också tätt förknippad med science fiction-genren, och även där har bilden om den ensamme mannen som skapar sig en kvinna ofta återkommit. LÄS MER

 5. 5. Inanimate Humanity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Oskar Summerton; [2018-08-16]
  Nyckelord :Smyckekonst; Konsthantverk;

  Sammanfattning : Det började i första kursen under tredje året på HDK, med ett objekt som liknade enlårbensprotes. Ett rent experiment där handsmidd koppar mötte en maskintillverkadstålkomponent. LÄS MER