Sökning: "cykel"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade ordet cykel.

 1. 1. Studenters friluftsliv under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Teddie Kindal; Simon Wiklund; [2021-06-23]
  Nyckelord :Friluftsliv; studenter; covid-19; transport; konsumtionsvanor; outdoor recreation; students; covid-19; transport; consumption habits;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about how the Covid-19-pandemic has influenced outdoor recreation (Swedish: friluftsliv) among Swedish students. The purpose of this bachelor thesis is to examine outdoor recreation habits among Swedish students, how they travel to their destination, whether outdoor recreation influences their consumption habits of articles related to outdoor recreation and what the students think about their future outdoor recreational habits. LÄS MER

 2. 2. Jag vill inte vara ett levande farthinder! En fallstudie om cykelfartsgatan som trafik lösning i Göteborg ur ett cyklistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aurelia Ingelvide; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cykelfartsgata; cykelgata; cykel; täta stadsmiljöer; trafikplanering; trygghet; funktion; cykelinfrastruktur; Göteborg;

  Sammanfattning : Cities have started promoting the bicycle as a sustainable transport alternative to the car. Some of them have built bicycle streets.Bicycle streets are 30 km/h roads, where bikes are the prioritized mode of transport. Motorized vehicles and cyclists share the road where the cyclist can use the whole lane and thus determine the speed. LÄS MER

 3. 3. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 4. 4. PARKERINGSPLANERING FÖR NYA TYPER AV FORDON : Utformningsförslag inom Västerås stad zon 1 för parkering av nya miljövänliga transportmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Thunberg; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable parking; curbside; parking planning; traffic planning; bicycle; bicycle rack; autonomous driving; cargo bike; mobility management; Klimatet; miljövänliga; fordon; parkeringstal; cykel; lådcykel; elmopedbil; självkörande; utformning; parkering; bilpool; avlastningszoner; mobilitet; stadsplanering; framtiden; teknik; standardutformning; resa; garage; markparkering.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to produce a design proposal of standard parkings for future environmentally friendly vehicles that can be used everywhere. It also submits a proposal for a part within Västerås city zone 1 where curbside car park can be replaced. LÄS MER

 5. 5. Personlig fertilitetsguide

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Jonsson; Amalia Kronér; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av tio kvinnor har en oregelbunden menscykel. Cykelns fertila dagar är på grund av oregelbundenheten svårare att identifiera vilket gör det mer besvärligt att planera inför en graviditet. Företaget Ovulai upptäckte ett bristande utbud av naturliga metoder som möjliggör en kartläggning av fertiliteten hos just dessa kvinnor. LÄS MER