Sökning: "cykelplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet cykelplanering.

 1. 1. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jennifer Wendelius; [2021]
  Nyckelord :cykelgator; cykelplanering; cykelinfrastruktur; blandtrafik; hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : En ökad andel cykelresor är av största vikt för ett hållbart transportsystem och hållbara städer. I Sverige finns därför tydliga mål om att öka andelen cykelresor och stora investeringar har gjorts i cykelinfrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  Master-uppsats, KTH/Transport och systemanalys

  Författare :Laurent Cazor; [2021]
  Nyckelord :Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. LÄS MER

 3. 3. Planering för folkhälsa – ska vi gå eller är vi ute och cyklar? : Hur aktörer i Stockholmsregionen beaktar hälsoperspektivet och hälsoekonomi i planeringsprocesser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Frida Simensen; Anders Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Folkhälsa; folkhälsoperspektivet; gång- och cykelplanering; samhällsplanering; hälsoekonomi; aktivt resande;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från att samhällsplaneringen, genom gång- och cykelplanering, kan bidra mer till att öka nivån av fysisk aktivitet och därmed bidra till förbättrad folkhälsa. Syftet med studien har varit att undersöka hur folkhälsoperspektivet och hälsoekonomi idag tas i beaktning och influerar aktörer som arbetar med gång- och cykelsatsningar i Stockholmsregionen. LÄS MER

 4. 4. Cykelgatans framfart i svenska städer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Klara Skalare; [2021]
  Nyckelord :Cykelgata; Cykelfartsgata; Trafikplanering; Cykelplanering; Cykling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots FN:s 17 globala mål och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt Sverige 2045 är bilen fortfarande det vanligaste transportmedlet i Sveriges största städer. Cykeln är ett miljövänligt och platseffektivt alternativ till bilen och många europeiska länder satsar man på att främja cykling idag. LÄS MER

 5. 5. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER