Sökning: "cyklisk produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden cyklisk produktion.

 1. 1. Produktionsoptimering hos Barlingbo Bryggeri

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Heaven Frezgi; [2019]
  Nyckelord :Cyclical production plan; Bottlenecks; Product mix problem; Production optimization; Cyklisk produktionsplan; Flaskhalsar; Produktmixproblemet; Produktionsoptimering;

  Sammanfattning : Production optimization is a recurring phenomenon, already in industrialism, production was optimized by streamlining the material flow. In 1979 Toyota came with Lean principles and that production should be optimized by streamlining the flow. LÄS MER

 2. 2. Lager & hantering av skivmaterial : Utvecklingsarbete hos Reklamcentra produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oscar Öberg; [2019]
  Nyckelord :Lagersystem för skivmaterial; Produktionsdesign- och utveckling; Layoutplanering; Lean;

  Sammanfattning : This report describes a bachelor program thesis in Technical design with orientation to production design carried out via Luleå University of Technology. The project has been performed at Reklamcentra Produktion Sverige AB and comprises 15 higher education credits. LÄS MER

 3. 3. Implementering av statistisk processtyrning för små- och medelstora företag : En fallstudie enligt DMAIC

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Daan Kabel; Joel Grip; [2017]
  Nyckelord :kvalitet; Sex Sigma; DMAIC; Statistisk processtyrning; variation; implementering; Små- och medelstora företag; SMF; små serier; processkartläggning; flödesschema; mätsystemanalys; styrdiagram; normalfördelningsantagandet; korrelationsanalys; duglighetsstudier; orsak-verkan diagram; hypotesprövning; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta leder företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och medelstora företag, SMF eftersom de inte besitter samma kunskap och ekonomiska förutsättningar som stora företag. LÄS MER

 4. 4. Små och medelstora företags utmaningar vid lean-implementering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Morgan Didriksson; [2017]
  Nyckelord :Lean-implementering; Lean utmaningar;

  Sammanfattning : Följande examensarbete består av två delar, en litteraturstudie och en företagsstudie.Företagsstudien har genomförts hos Swedtrac Railservice AB. Företaget är verksamt inomjärnvägsindustrin där de har varit en typ av bemanningsföretag men nu håller på att ställa omsin verksamhet för att driva egna projekt. LÄS MER

 5. 5. Optimering och balansering av cyklisk produktion : En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tommy Hedlund; Daniel Kvarnlöf; [2016]
  Nyckelord :cyklisk produktion; cyclic scheduling; ELSP; economic lot size problem; produktionsstyrning; schedule leveling; heijunka; lean production;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to present and test an algorithm that gives acceptable solutions in the optimization of a dedicated production line consisting of several machines, with regards of inventory holding cost and available capacity. The aim is also to suggest possible improvements in the practical case that has been used to test the model, which have been made in cooperation with Sandvik Materials Technology and it’s product unit Rock Drill Steel, located in Sandviken, Sweden. LÄS MER