Sökning: "cyklist"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet cyklist.

 1. 1. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 3. 3. Separeringens betydelse mellan cyklister och fotgängare i Jönköpings stad.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofie Munter; Torebring Victoria; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Pedestrians and cyclists have traditionally been grouped within the same traffic type in the planning process and often lead to the same traffic area. With a large speed difference between pedestrians and cyclists, the relationship between non-functioning separation on the pedestrian- and bicycle path will cause accidents. LÄS MER

 4. 4. LoRaWANuppkopplade smartcyklar : En studie som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Befwe; Jonny Fherm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN node consumes in the same context. A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be achieved. LÄS MER

 5. 5. Classification of Wi-Fi Sensor Data for a Smarter City : Probabilistic Classification using Bayesian Statistics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Elin Tyni; Johanna Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As cities are growing with an increasing number of residents, problems with the traffic such as congestion and larger emission arise. The city planners have challenges with making it as easy as possible for the residents to commute and in as large scale as possible to avoid vehicles. LÄS MER