Sökning: "cypern konflikten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden cypern konflikten.

 1. 1. CYPERNFRÅGAN : En fallstudie av Cypern med fokus på etnicitet och fredsförslaget Annanplanen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, StatsvetenskapHögskolan i Jönköping

  Författare :Leila Beso; [2011]
  Nyckelord :Cypernfrågan; demokratimodellen; consociational democracy; etniska konflikter; etnicitet och federalism.;

  Sammanfattning : Cypernfrågan handlar om en etnisk konflikt mellan grek- och turkcyprioterna som uppstod direkt efter öns självständighet. Parterna hade väldigt svårt att samarbeta med varandra vilket ledde till att Cypern delades i två delar. LÄS MER

 2. 2. Inget stöd, FN:s död - FN:s behov av andra aktörer för framgångsrik medling i mellanstatliga konflikter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Brännström; Sophie Lewerentz Helgesen; [2006]
  Nyckelord :FN; medling; reformation; Cypern; Iran-Irakkriget; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en tid då allt fler röster höjs angående FN:s ineffektivitet har vi valt att undersöka hur organisationen behandlar medlingsuppdrag i mellanstatliga konflikter. Utifrån den pågående konflikten på Cypern och kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet ser vi hur FN som tredje part har agerat dels utifrån ett systemperspektiv och dels på medlingsnivå. LÄS MER