Sökning: "cytokine storm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden cytokine storm.

 1. 1. Utvärdering av kortisol och TNF-α i saliv hos individer tidigare diagnostiserade med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicinJönköping University/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Louise Poolsri; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; cytokine storm; cortisol; TNF-α; ELISA; Covid-19; cytokinstorm; kortisol; TNF-α; ELISA;

  Sammanfattning : I december 2019 rapporterades fall av oidentifierad lunginflammation, senare känd som Covid-19. Antalet fall ökar fortfarande snabbt i världen och därmed utgör Covid-19 ett extraordinärt hot mot folkhälsan. LÄS MER

 2. 2. Oxytocin, en endogen neuropeptid med potential att minska mortaliteten vid sepsis? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Evelina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :sepsis; oxytocin; organdysfunktion;

  Sammanfattning : Sepsis is a relatively unknown, but common, condition with high mortality. Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction caused by an excessive immune response in the host as a result of an infection. Sepsis can be caused by many different pathogens, giving a varying symptomatic profile and arise via many different routes of exposure. LÄS MER