Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 11 - 15 av 114 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 11. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Ljunger; [2018]
  Nyckelord :amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Sammanfattning : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 12. Fönster med utsikt : Patienters upplevelse av att vårdas under isolering inom somatisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Source isolation; Patient; Experience; Protective isolation; Infection control; Patient isolation; Diseases isolation och Clostridium Difficile;

  Sammanfattning : Inom sjukvården finns det två former av isolering. Smittskyddsisolering är till för att hindra smittspridning när en person blir smittad av en infektion som kan vara farlig för allmänheten och skyddsisolering används när en person är extra infektionskänslig, exempelvis efter cytostatikabehandling för cancer. LÄS MER

 3. 13. Kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Martinsson; Malin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad alopeci; Erfarenheter; Håravfall; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alopeci är en vanlig biverkan till följd av cytostatikabehandling. Kroppsliga förändringar i samband med sjukdom kan leda till sämre kroppsbild. Patienter upplever ofta de biverkningar som påverkar utseendet som svårare att hantera än symtom såsom illamående, trötthet och aptitlöshet. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Adolfsson; Hanna Axelsson; [2018]
  Nyckelord :body image; breast cancer; health; sexuality; support; bröstcancer; hälsa; kroppsuppfattning; sexualitet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 9400 kvinnor av bröstcancer varje år och högre ålder är en betydande riskfaktor. Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik; mammografi, palpation och cytologi. Behandlingen av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålnings-, hormon- och cytostatikabehandling. LÄS MER

 5. 15. Patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hanna Tesfay; Louise Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :Biverkningar; Bröstcancer; Cytostatika; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER