Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 16 - 20 av 115 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 16. Patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hanna Tesfay; Louise Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :Biverkningar; Bröstcancer; Cytostatika; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Upplevelsen av lidandet under cytostatikabehandling hos kvinnor med cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Evelina Rosandell; Lovisa Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Cytostatikabehandling; Kvinnor; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna vid cancersjukdom är cytostatika. Under cytostatikabehandlingen är det vanligt att drabbas av biverkningar. Dessa biverkningar medför att kvinnor med cancersjukdom upplever ett fysisk och psykiskt lidande. LÄS MER

 3. 18. Tidig cytostatikabehandling vid prostatacancer – en framgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling i samband med cancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Pounu; Sindy Robles; [2017]
  Nyckelord :Cancer; cytostatikabehandling; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas att minst var tredje person kommer att drabbas av cancer någon gång under sin livstid. Vid olika cancersjukdomar använder man cytostatika som en del av behandlingen. Cytostatikabehandling användas för att bota sjukdomen, bromsa eller i ett palliativt syfte för att lindra symptom. LÄS MER

 5. 20. Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med hemmavarande barn

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sanne Svensson; Johanna Skyllberg; [2017]
  Nyckelord :cytostatikabehandling; hemmavarande barn; kvalitativ studie; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatika är ett läkemedel som främst ges till cancerpatienter. Cytostatikabehandling har ett flertal biverkningar som påverkar patienten och behandlingen kräver specifik omvårdnad. Cytostatikabehandling skapar både ett kroppsligt och själsligt lidande. LÄS MER