Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 21 - 25 av 92 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 21. Livet med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Gustafsson Ivemon; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Familjefokuserad; Identitet; Kvinnor; Sexualitet; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och att drabbas av bröstcancer väcker många känslor. Genom behandling av bröstcancer uppkommer biverkningar som påverkar olika aspekter i livet och vardagen. LÄS MER

 2. 22. Omvårdnad av barn med cancer vid cytostatikarelaterat illamående - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nezal Mostagimzadeh; Linda Theander; [2017]
  Nyckelord :Cancer; Chemotherapy; Measurement; Nurse; Cancer; Cytostatika; Omvårdnadsåtgärder Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn med cancer drabbas av stort lidande, både psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Omfattande behandlingar och biverkningar kan skapa oro och rädsla hos barnet. Vid cytostatikabehandling är det vanligaste symtomet illamående och kräkningar, vilket påverkar barnet på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 23. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER

 4. 24. Träning för livet : Fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Lars Rolfhamre; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; cancer; strålning; cytostatikabehandling; biverkningar; fatigue; FaR.;

  Sammanfattning : Bakgrund Många forskare är idag överens om att det är viktigt med motion för att hela kroppen ska må bra och kunna fungera på bästa sätt. Människor är gjorda för rörelser och den fysiska aktiviteten har stor betydelse även vid ett sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 25. Att leva med känselbiverkningar – efter cytostatikabehandling vid kolorektal cancer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andersson; Marie-Louise Larsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Känselbiverkningar; kolorektal cancer; patientupplevelser; cytostatikabehandling; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Many people are affected by longterm side effects like neuropathy after adjuvant chemotherapy for colorectal cancer, in some studies more than 80 percent. The side effects are often permanent and there is no clinical evidence for treatment or palliation. LÄS MER