Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 21 - 25 av 114 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 21. Påverkas hälsan av den fysiska aktivitetsnivån för bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling? 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maria Bohlenius; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; fysisk aktivitet; träning; cytostatikabehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor. Vid diagnos och behandling är det vanligt med psykiska reaktioner och biverkningar. Bland annat förekommer ångest, oro, infektionskänslighet och trötthet. LÄS MER

 2. 22. Cytostatikabehandlingens påverkan vid bröstcancer- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Therese Persson; Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostatikabehandling; livskvalitet; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Livet med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Gustafsson Ivemon; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Familjefokuserad; Identitet; Kvinnor; Sexualitet; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och att drabbas av bröstcancer väcker många känslor. Genom behandling av bröstcancer uppkommer biverkningar som påverkar olika aspekter i livet och vardagen. LÄS MER

 4. 24. Omvårdnad av barn med cancer vid cytostatikarelaterat illamående - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nezal Mostagimzadeh; Linda Theander; [2017]
  Nyckelord :Cancer; Chemotherapy; Measurement; Nurse; Cancer; Cytostatika; Omvårdnadsåtgärder Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn med cancer drabbas av stort lidande, både psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Omfattande behandlingar och biverkningar kan skapa oro och rädsla hos barnet. Vid cytostatikabehandling är det vanligaste symtomet illamående och kräkningar, vilket påverkar barnet på ett negativt sätt. LÄS MER

 5. 25. Träning för livet : Fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Lars Rolfhamre; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; cancer; strålning; cytostatikabehandling; biverkningar; fatigue; FaR.;

  Sammanfattning : Bakgrund Många forskare är idag överens om att det är viktigt med motion för att hela kroppen ska må bra och kunna fungera på bästa sätt. Människor är gjorda för rörelser och den fysiska aktiviteten har stor betydelse även vid ett sjukdomstillstånd. LÄS MER