Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 6 - 10 av 114 uppsatser innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 6. När livet förändras : Kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen i samband med bröstcancer En litteraturöversikt

  M1-uppsats,

  Författare :Carin Oraha; [2019]
  Nyckelord :Women; breast cancer; experience; chemotherapy; qualitative; Kvinnor; bröstcancer; upplevelse; cytostatikabehandling; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga överlevnadstid. LÄS MER

 2. 7. Hur påverkar fysisk aktivitet bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Berglund; Camilla Widlund; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; exercise and health.; Bröstcancer; fysisk aktivitet och hälsa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i hela världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor dagligen. Cytostatika ges som en del i behandlingen vilket medför många biverkningar för de drabbade patienterna. LÄS MER

 3. 8. Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Angelica Faal; Sara Jill Maria-Louisa Yasemani; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostikabehandling; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor. Behandlingen är framförallt kirurgisk men många kvinnor behöver kompletterande behandling med cytostatika. Cytostatika påverkar inte bara cancercellerna utan även friska celler påverkas, vilket kan leda till besvärande biverkningar. LÄS MER

 4. 9. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Taivaloja; [2018]
  Nyckelord :cytostatika; palliativ vård; livets slutskede; dilemma; erfarenheter; upplevelser; sjuksköterska-patientrelation;

  Sammanfattning : Patienter som drabbas av cancer behandlas ofta med cytostatika, vilket kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet negativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att observera och se förändringar av patientens allmäntillstånd. LÄS MER

 5. 10. Lukt- och smakförändringar samt påverkad aptit i samband med cytostatikabehandling: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Blomkvist; Molly Caroli; [2018]
  Nyckelord :Cancer Chemotherapy Appetite Smell Taste.; Cancer Cytostatikabehandling Aptit Lukt Smak.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling används vid många cancerdiagnoser och kan ge omfattande biverkningar då hela kroppen påverkas. Lukt- och smakförändringar är ett problem i samband med behandling och beskrivs ha en koppling till bland annat påverkad aptit och försämrad livskvalitet. LÄS MER