Sökning: "d´Apps"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet d´Apps.

  1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
    Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

    Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER