Sökning: "dålig läkare"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden dålig läkare.

 1. 1. Upplevelser av kontakten med vården bland patienter med Ehlers-Danlos syndrom – En kvalitativ intervjustudie

  L3-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Johan Wallström; Love Stalfors; [2021]
  Nyckelord :Patientupplevelser; vårdkvalitet; vårdkontakt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) is a hereditary disease that affects the connective tissue of the body. Common symptoms include stretchy and frail skin, hypermobility, joint pain and chronic fatigue, although the disease is associated with many more symptoms. Because of this, the disease often remains un- or misdiagnosed. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i glesbygd med jour på distans.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ylva Lundholm; [2017]
  Nyckelord :nurses; rural areas; on-call at a distance; telemedicine; qualitative meth-od; content analysis; experience; glesbygd; sjuksköterskor; jour på distans; telemedicin;

  Sammanfattning : AbstractSyfte. Att: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i glesbygd med jour på distans.Bakgrund. Jour på distans innebär att sjuksköterskor, med stöd av läkare på di-stans, omhändertar patienter med olika slags akuta symtom. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kajsa Strandberg; Evelina Stryck; [2017]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; patientupplevelse; information; kommunikation; vårdare-patientrelation; patienttillfredsställelse; väntetider;

  Sammanfattning : En akutmottagning är avsedd för individer med akut sjukdom eller skada. När patienten kommer till akutmottagningen får de träffa vårdpersonal som bedömer vilken prioritering de ska ha och därmed hur snabbt de behöver vård. Därefter får patienten vänta på sin tur att träffa läkaren. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet : Intervjuer med bröstcancerpatienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Ahlm; Roa Mansor; [2016]
  Nyckelord :empathy; breast cancer; care; doctor; patient;

  Sammanfattning : Studien handlade om bröstcancerpatienters upplevelser av empati hos läkare i läkar-patientmötet.  Fokus låg på att undersöka i hur stor utsträckning läkarens empatiska förmåga bidrar till upplevelsen av god vård. Metoden var av kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer utfördes med 12 bröstcancerdrabbade kvinnor. LÄS MER