Sökning: "dåtid nutid framtid uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dåtid nutid framtid uppsats.

 1. 1. Menyernas historia: dåtid, nutid och framtid : En studie i svenska menyer mellan 1950–2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Cornelia Söderström; Henrik Ginell; [2017]
  Nyckelord :À la carte; history; menu design; meal; Sweden; Meny; à la carte; historia; måltid; Sverige.;

  Sammanfattning : Hur menyer utformas idag är inte ett ämne som uppmärksammats i Sverige då en hel del fakta kring detta saknas, detta och vårt intresse för menyer lade grunden för denna uppsats. I den här uppsatsen har menyer från 1950-talet och framåt studerats med fokus på färger, bilder, typsnitt, språk och kvalitet på papper för att ta reda på hur restaurangen utformar sina menyer. LÄS MER

 2. 2. Moder Svea fjättrad : En narrativ analys av Sverigedemokraternas politik med fokus på historiekultur och historiebruk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Julia Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; SD-Kuriren; narrative analysis; historical consciousness; historical culture; use of history; hermeneutics; history didactics; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is derived from the scientific problem of the encounter between history and politics. The aim is to analyse the Sweden Democrats' use of history which manifests itself in their political rhetoric. LÄS MER

 3. 3. Välgörenhetsorganisationers utveckling i Kina från dåtid till framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Nadja Ibrahim; [2015]
  Nyckelord :välgörenhet; Kina; välgörenhetsverksamhet; välgörenhetsorganisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Välgörenhet har en lång historia i Kina och välgörenhetsorganisationer har länge spelat en betydande roll för utövandet av välgörenhet. Redan under Qin-dynastin (221-207 f.Kr) talas det om välgörenhetsorganisationer som formats av vanliga människor men främst av överklassen i samhället. LÄS MER

 4. 4. Spela med tid : En analys av förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Martin Willander; [2010]
  Nyckelord :tvspel; datorspel; historiebruk; historiemedvetande; didaktik; narratologi; berättarteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur tv/datorspel förmedlar om historia och hur tv/datorspel kan kopplas till historiedidaktik genom att visa vad man kan lära sig av det. Med historia avser jag inte en korrekt återgivning av gångna handlingar. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensmedelsmix dåtid, nutid och framtid : En studie av fristående egenföretagare

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sabina Edlund; Lindha Stråt; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilka sätt det finns att konkurrera på som butik. Vi valde att undersöka detta ämne för att vi själva har drömmar om att öppna en egen butik. Vi har undersökt butiker i Motala med dess omnejd, som har haft det väldigt tufft under lågkonjunkturen. LÄS MER