Sökning: "döden och flickan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden döden och flickan.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Läsning på liv och död : En tematisk och berättarteknisk läsning om läsandets funktioner i Markus Zusaks The Book Thief

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Genette; death; reading; fictive reader; Dillon; mise en abyme; palimpsest; The Book Thief; narratology; palimpsest; Genette; The Book Thief; narratologi; döden; mise en abyme; fiktiv läsning; funktion; Förintelsen; Dillon; Markus Zusak; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka på vilka sätt läsning framställs och vilka funktioner läsning fyller i Markus Zusaks uppmärksammande roman The Book Thief (2005). För att besvara detta syfte ställs frågeställningarna: Hur förhåller sig protagonisten Liesel till läsning och vad betyder det för henne? På vilket sätt förstärks romanens lästematik med hjälp av dess berättarteknik? Analysen är uppdelad i två delar. LÄS MER