Sökning: "dödfödslar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet dödfödslar.

 1. 1. Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Patricia Gullstrand; [2017]
  Nyckelord :crossbreeding; dairy; beef; calving ease; stillbirth;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the effect of different sire breeds on calving traits when used in dairy herds. Records from 1,423,851 calvings from 1990-2016 were collected from the Swedish milk recording scheme from Swedish Holstein, Red dairy cattle, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin and Simmental sires mated with Swedish Holstein, Red dairy cattle or crossbred dams. LÄS MER

 2. 2. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Karin von Schlanbusch; [2016]
  Nyckelord :kalvningssvårigheter; dödfödslar; foder; skötsel; calving difficulty; stillbirth; forage; management;

  Sammanfattning : Over the past three decades, calf mortality has increased in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. This is mainly due to the use of imported semen from Holstein bulls from US which has generated bigger calves and because of this, calving difficulty has increased. LÄS MER

 3. 3. Estimation of heterosis and performance of crossbred Swedish dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rebecka Jönsson; [2015]
  Nyckelord :breed group effect; heterosis; crossbreeding; dairy cows; functional traits; production traits;

  Sammanfattning : The heterosis effect and breed group effect of crossbreds between Swedish Holstein (SH) and Swedish Red (SRB) was estimated in this study. Observations on cows born between 1990 and 2012 were used to estimate the heterosis effect and breed group effect for several traits included in the Nordic breeding goals: production, fertility, udder health, calving performance, survival and other diseases. LÄS MER

 4. 4. Dödlighet hos renkalvar vid kalvning i hägn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emil Wikström; [2014]
  Nyckelord :Ren; Rangifer tarandus; Kalvdödlighet; Rovdjur; Nekrobacillos; Infektionssjukdomsutbrott;

  Sammanfattning : Renen är ett hjortdjur som i Sverige ägs och sköts av samer organiserade i samebyar. För det mesta går renarna fritt och livnär sig på naturligt bete, men samlas ihop vid särskilda tillfällen för exempelvis märkning och slakt. Rennäringen idag är hårt pressad av rovdjurrelaterade förluster i renhjordarna. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av vaccin mot kongenital toxoplasmos hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Freijs; [2013]
  Nyckelord :toxoplasma gondii; får; vaccin; kongenital infektion; kastning; immunologiskt svar;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii är en parasit som kan infektera alla varmblodiga djur, men orsakar sällan komplikationer om den inte infekterar en dräktig eller immunosupprimerad individ. Den är ett stort problem för fårnäringen i och med de aborter, dödfödslar och neonatala dödsfall den orsakar. LÄS MER