Sökning: "dödlig prognos"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dödlig prognos.

 1. 1. Ambulanspersonalens förmåga att identifiera patienter med bacteriaemi eller sepsis med fokus på överlevnad de första 30 dagarna : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Snezhana Wismén; [2018]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; identifiera; sepsis; prehospital; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bacteriaemi eller sepsis är ett vanligt förekommande tillstånd som kännetecknas av ett snabbt och diffust insjuknande inom akuta verksamheter. Tillståndet kräver en snabb handläggning, vilket innebär tidig identifiering med en snabb insättning av behandling för att undvika det livshotande tillståndet som kan leda till en dödlig utgång. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av sjuksköterskans kommunikationen vid omvårdnad av patienter med cancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lisa Gustafsson; Stefan Lernholt; [2018]
  Nyckelord :cancer; communication; nurse; nursing; oncology.; Cancer; kommunikation; omvårdnad; onkologi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många individer och kan ha dödlig utgång. I sjuksköterskans profession är det i vårdsammanhang sannolikt att kontakt sker med patienter som diagnostiserats med cancer. Denna litteraturöversikt är gjord för att belysa synen på kommunikation med patienter diagnostiserade med cancer. LÄS MER

 3. 3. Prognostiska markörer vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mattias Jämtner; [2018]
  Nyckelord :Pyometra; Peritonit; sjukhusvistelse; komplikation; mortalitet; Kirurgi; prognostisk;

  Sammanfattning : Pyometra is one of the most common diseases in intact bitches. The disease may be fatal and progression of the disease can be further complicated by peritonitis or systemic effects of infection or inflammation. Early identification of bitches at risk for complications is therefore important. LÄS MER

 4. 4. Lungscreening och effekten på lungcancerdödlighet Är det en effektiv metod?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nafisse Halawi; Edisa Mirpanch; [2017-05-19]
  Nyckelord :Lungscreening; Lungcancer; Lungcancer; Lungcancer dödlighet; Låg-dos CT; LDCT; Screeningprogram;

  Sammanfattning : Den främsta anledningen till den låga prognosen för lungcancer är att den oftast upptäcks i ett avancerat stadium där behandling har liten effekt. En tidig diagnos har bättre chans att behandlas och därmed bättre prognos. Detta är ett av de starkaste argumenten för att överväga implementering av ett nationellt screeningprogram. LÄS MER

 5. 5. Behandling av felin infektiös peritonit : en uppdatering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Pettersen; [2014]
  Nyckelord :felin infektiös peritonit; FIP; behandling; feline infectious peritonitis; treament;

  Sammanfattning : Felin infektiös peritonit (FIP) är en dödlig sjukdom hos katter som orsakas av felint coronavirus (FCoV). Sjukdomen är ett stort problem inom veterinärmedicinen då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling. LÄS MER