Sökning: "dödligt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden dödligt våld.

 1. 1. Män som mördar kvinnor : En kvalitativ studie om riskfaktorer för dödligt våld i enintim relation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Petronella Kastbom; Sofia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I genomsnitt mördas 16 kvinnor av sin partner. Dödligt våld i en intim relation anses vara ett så pass allvarligt brott och förekommer i så stor omfattning att det klassas som ett samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. ”VI HAR NOG INTE SETT DEN SISTA SKOLATTACKEN” : En kvalitativ studie om den svenska polismyndighetens förebyggande- och krisstödsarbete kring skolattacker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adéla Berndtsson; Estelle Larsson; Ebba Åsenhed Angvall; [2020]
  Nyckelord :school attacks; crisis support; police authority; crime prevention; skolattacker; krisstöd; polismyndigheten; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Skolattacker är en av de värsta händelser som ett samhälle kan utsättas för och polisen kan anses ha en viktig roll för att arbeta mot att detta brott inte ska behöva inträffa. Den föreliggande studiens syfte var att få djupare kunskap för hur den svenska polismyndigheten arbetar förebyggande mot att en skolattack ska ske, samt hur polisens eget krisstödsarbete ser ut inom myndigheten. LÄS MER

 3. 3. TYP AV VÅLD OCH PSYKISK STÖRNING HOS FÖRÖVARE VID PARTNERMORD KONTRA ICKE-PARTNERMORD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alida Alfredsson; Rebecca Billfeldt; Wendela Lindberg; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; deadly violence; verdicts; type of violence; mental disorder; partnervåld; dödligt våld; domar; typ av våld; psykisk störning;

  Sammanfattning : Partnervåld med dödlig utgång mot en kvinna utgör ungefär 20-30 procent av alla mord i Sverige och under 2019 resulterade våldet i att 16 kvinnor dödades. Forskningsläget är idag tudelat angående om förövare av dödligt partnervåld ska behandlas som en separat grupp från andra förövare av dödligt våld. LÄS MER

 4. 4. Likhet inför lagen? En analys av domslut rörande dödligt våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Nylander; [2020]
  Nyckelord :Dödligt våld i nära relationer; Kön; Likhet inför lagen; Objektivitet; Påföljd; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether or not the Swedish judicial system lives up to the principle of objectivity and equal treatment as stated in the Swedish constitution. The last several years there has been various public state investigations that has shed light on discrimination based on gender within the judicial system. LÄS MER

 5. 5. När hotet blir verklighet - Ambulanspersonals upplevda erfarenheter av att agera vid situationer med pågående dödligt våld : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annelie Carli; Ida Hermansson; [2019]
  Nyckelord :smbulanssjuksköterska; pågående dödligt våld; prehospital; debriefing; kvalitativ;

  Sammanfattning : Pågående Dödligt Våld har blivit ett allt mer diskuterat ämne inom ambulanssjukvården den senaste tiden. Det framkommer att en ökad hotbild har utvecklats över Europa och med detta ökar kravet på sjukvården gällande förberedelse och kunskap inom ämnet. LÄS MER