Sökning: "dödshjälp juridik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dödshjälp juridik.

 1. 1. En rätt till liv : I ljuset av plikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Jesper Ludvigsson; [2022]
  Nyckelord :Rätt till liv; Kant; Kantianism; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Dödsstraff; Självmord; Dödshjälp; Eutanasi; Suicid; abort.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda hur den kantianska rätten till liv förhåller sig till Europakonventionens. Frågorna som använts för att uppnå syftet är hur både kantianismen och Europakonventionen förhåller sig till abort, dödsstraff, eutanasi och suicid. LÄS MER

 2. 2. Aktiv dödshjälp : en studie de lege lata och de lege ferenda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Payam Hatami; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eutanasi : en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Martina Thorn; [2002]
  Nyckelord :Law; eutanasi; dödshjälp; livsuppehållande behandling; medicinsk etik; självmord; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Debatten om eutanasi har åter blossat upp sedan Holland och Belgien, i början av år 2002, legaliserade aktiv eutanasi. Eutanasi berör många viktiga frågor som till exempel den enskilde individens rätt att bestämma över sitt liv, läkarens roll och sjukvårdens uppgifter. LÄS MER