Sökning: "dödshjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet dödshjälp.

 1. 1. Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ebba Adrian; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; dödshjälp; aktiv dödshjälp; sjuksköterskor; assisterad död; euthanasia; assisted death; nurses; literature review; experiences; attitudes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige men tillämpas idag i ett flertal länder i världen med olika bestämmelser. Patienter som avslutar sina liv med aktiv dödshjälp är oftast terminalt sjuka. LÄS MER

 2. 2. Orsaker som kan påverka patienter i livets slutskede att önska dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisette Gränshagen; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish; Patient; End of life; Palliative care; Dödshjälp; Eutanasi; Önska; Patient; Livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater runt om i världen och kan ske via eutanasi eller läkarassisterat döende. Det dominerar två modeller, Beneluxmodellen och Oregonmodellen. LÄS MER

 3. 3. Attityder och uppfattningar till dödshjälp hos patienter i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Arvid Ayata; Gustav Söderkvist; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Eutanasi; Palliativ vård; Patient; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Dödshjälp innebär att en läkare administrerar en dödlig dos läkemedel med avsikt att patientens liv avslutas. Dödshjälp är idag olagligt i Sverige och större delen av världen men i takt med att dödshjälp i olika former legaliserats i länder som Belgien, Nederländerna, Canada och USA pågår debatten om legalisering i Sverige. LÄS MER

 4. 4. DÖDSHJÄLPSDEBATTEN – ETT NEDSLAG : Debattens argument kring läkarassisterat självmord – med fokus på etiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Benjamin Hegarty; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Kring dödshjälp finns en ständigt pågående debatt, vilken varierar i intensitet över tid. Debatten förs globalt på flera samhälleliga plan och i flera dimensioner. Argumenten förs kring fakta och värderingar. LÄS MER

 5. 5. Makten över livet ända fram till slutet : en allmän litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning om aktiv dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Janine Nikula; Mikaela Visser; [2019]
  Nyckelord :Autonomi; Eutanasi; Lidande; Sjuksköterskor; Uppfattning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Eutanasi, det vetenskapliga ordet för aktiv dödshjälp, är idag endast lagligt i ett fåtal länder, exempelvis Nederländerna och Belgien. Eutanasi innefattar att en läkare administrerar dödliga doser läkemedel med en intention att hjälpa en person att avsluta sitt liv. LÄS MER