Sökning: "dödshjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet dödshjälp.

 1. 1. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 3. 3. Dödshjälp- rätt eller fel? : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser av assisterad dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Citron; Amanda Johansen; [2022]
  Nyckelord :Assisted Suicide; experience; medical assistance in dying; nurs; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är i dagsläget olagligt i Sverige, men många andra länder har valt att legalisera det. Det finns i dag två olika former, aktiv dödshjälp går ut på att läkaren administrerar den dödliga dosen av läkemedlet samt den assisterade dödshjälpen som går ut på att läkaren skriver ut den dödliga dosen och patienten själv administrerar det. LÄS MER

 4. 4. Det är inte svart eller vitt : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linda Danielsson; Ida-Marie Jonsson Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; sjuksköterskor; uppfattningar;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter med svårhanterliga symtom som kan vara svåra att lindra. Vissa patienter önskar att få slippa lidande och i stället få påskynda döden. Dödshjälp är olagligt i Sverige, men i vissa andra länder finns dödshjälp som valmöjlighet. LÄS MER

 5. 5. Nu finns jag bara kvar som ett minne : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med patienter som uttrycker önskan om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Olivia Fransson; Viviana Morales; [2022]
  Nyckelord :euthanasia; nursing; approach; medical assistance in dying; literature study; eutanasi; vårdvetenskap; förhållningssätt; medicinsk assisterad dödshjälp; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Alla former av eutanasi är olagligt i Sverige, däremot väljer allt fler länder att framföra ett mer liberalt perspektiv av det och legalisera det. I sjuksköterskans profession och arbete ingår det att bemöta patienter som har en dödsönskan och efterfrågar eutanasi. LÄS MER