Sökning: "dödshjälpsdebatten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet dödshjälpsdebatten.

 1. 1. DÖDSHJÄLPSDEBATTEN – ETT NEDSLAG : Debattens argument kring läkarassisterat självmord – med fokus på etiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Benjamin Hegarty; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Kring dödshjälp finns en ständigt pågående debatt, vilken varierar i intensitet över tid. Debatten förs globalt på flera samhälleliga plan och i flera dimensioner. Argumenten förs kring fakta och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Vem vet bäst? - en analys av perspektiven i dödshjälpsdebatten -

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erik Niwhede; [2018]
  Nyckelord :euthanasia; autonomy; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay the Swedish euthanasia debate was studied. The main focus of the study was to investigate the arguments presented in the debate to try to understand what kind of perspectives laid as a foundation of these arguments. LÄS MER

 3. 3. Dödshjälp eller avlivning? En topikanalys av dödshjälpsdebatten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Ekberg; [2017-06-21]
  Nyckelord :topikanalys; topiker; dödshjälp;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Rudolf Rydstedt.... LÄS MER

 4. 4. Förvaltningens etik : En empirisk studie av etiska system, värden och teorier inom den svenska förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Hamfelt; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsetik; professionsetik; dödshjälpsdebatten; förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dödshjälp : En undersökning om hur argumentationen om dödshjälp ser ut i artiklar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Sandra Acar; [2010]
  Nyckelord :Palliativ vård; argumentationsanalys; utilitarismen och människo syn;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka hur dödshjälpsdebatten lyfts fram i tidningsartiklar för att därefter beskriva hur de olika argumenten diskuteras. Syftet med denna uppsats är också att undersöka tankar ifrån olika perspektiv i samhället och beskriva personers upplevelser i tidningsartiklarna. LÄS MER