Sökning: "dödsplats"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet dödsplats.

 1. 1. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar om efterlevandesamtal erbjuds till anhöriga

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annika Friberg; Jane Andersson; [2016]
  Nyckelord :Bereavement support; district nurse; next of kin; palliative care; Swedish Palliative Register; Anhörig; distriktssköterska; efterlevandesamtal; palliativ vård; Svenska palliativ registret;

  Sammanfattning : Contact with the next of kin to a deceased person by a Nurse, may help the grieving family to gain closure as many family members feel a need to express their emotional grief. According to the WHOs definition of Palliative care supportive conversation and practical support is a necessity and an important part of the palliative care. LÄS MER

 3. 3. Palliative care in the final week of life of older people in nursing homes : A register-based study

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jonas Smedbäck; [2015]
  Nyckelord :End-of-life; Nursing home; Older people; Palliative care; Symptom relief; Livets slut; Vårdboende; Äldreboende; Äldre; Palliativ vård; Symtom; Lindring;

  Sammanfattning : Background: Current palliative care recommendations stress the right to care according to palliative principles at the end of life for all people in need thereof, regardless of care place and including those who are old. The international literature indicates that residents in nursing homes often do not have access to palliative care competence. LÄS MER