Sökning: "dödsstraff pliktetik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dödsstraff pliktetik.

  1. 1. Dödsstraff i demokratier

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Julia Björverud; Malou Bratt; [2009]
    Nyckelord :rätten till liv; mänskliga rättigheter; dödsstraff; demokrati; folkstyre; folkopinion; USA; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det finns idag ett antal demokratiska stater i världen som tillämpar dödsstraff. Grunden till detta, menar vi i denna normativa uppsats, är en värdekonflikt mellan å ena sidan individens rättigheter, rätten till liv, och å andra sidan kärnan i demokrati, folkstyre och folkopinionens roll i frågan om dödsstraff. LÄS MER