Sökning: "döendeprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet döendeprocessen.

 1. 1. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 2. 2. Närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Schweidenbach; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Relatives; Palliative sedation; Nurses responsibilities; Palliativ vård; Närstående; Palliativ sedering; Sjuksköterskans ansvarsområde;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att främja livskvalitet för personer med livshotande sjukdom och deras närstående. Patientens fysiska, psykosociala och andliga problem ska lindras. Dessutom ska närstående stöttas genom sjukdomstiden och det sorgearbete som följer. LÄS MER

 3. 3. ”Better a horrifying end, than horror without end” : litteraturstudie om orsaker till en önskan om påskyndad död hos terminalt sjuka för att sjuksköterskan bättre ska kunna bidra till lindrat lidande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Bergman; Hanna Sahlén; [2016]
  Nyckelord :Lidande; Önskan om påskyndad död; Terminalt sjuka; Eutanasi; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har en idé om hur de önskar dö och hoppas få stöd för sina önskningar av närstående och hälso- och sjukvården. Det är inte otänkbart att många sjuksköterskor i yrkeslivet möter patienter som uttrycker en önskan om att förkorta sina liv för att undgå lidande. LÄS MER

 4. 4. Att ge stöd till närstående som vårdar en person i hemmet i palliativt skede : sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Lundin; [2015]
  Nyckelord :Palliative care; Advanced home care; Nurses experiences; Support to significant others; Communication; Palliativ vård; Avancerad sjukvård i hemmet; Sjuksköterskors erfarenheter; Närståendestöd; Kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDe närstående har en betydelsefull uppgift i vården av svårt sjuka personer, men det är vanligt att de närstående inte har tillräckligt med kunskaper och är inte förberedda på den nya situationen. Vård i livets slutskede är ofta beroende av stora insatser från närstående och det är därför viktigt att vården utformas tillsammans med de närstående och att deras önskemål beaktas så långt det är möjligt. LÄS MER

 5. 5. Närståendes behov av kommunikation vid vätskebehandling inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Hjelmroth Jansson; [2013-01-25]
  Nyckelord :palliativ vård; vård i livets slut; kommunikation; vätskebehandling; närstående;

  Sammanfattning : Inledning: Att kommunicera med närstående till patienter inom palliativ vård på ett tillfredsställande sätt är en av sjuksköterskans mest utmanande uppgifter vid vård i livets slut. Vätskebehandling av patienter i livets slutskede är ofta ett känsligt ämne för närstående. LÄS MER