Sökning: "dörröppningar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet dörröppningar.

 1. 1. Faktorer som påverkar ventilationen och som leder till försämrad luftkvalitet i operationssalen -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotta Eriksson; Linn Holm; [2019-06-20]
  Nyckelord :operationssal; ventilationssystem; luftkvalitet; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the ventilation system in the operating room is to reduce the level of airborne bacterial concentration and thus reduce the risk of surgical site infections. Although the systems are often both expensive and advanced, the problem of surgical site infections is significantly high and there seems to be a lack of compliance to guidelines for optimizing air quality. LÄS MER

 2. 2. Kritisk Kunskapssammanställning av Operationssalsdesign : En fallstudieorienterad jämförelse kopplat till litteratur med fokus på operationssalsventilation

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Michael Woods; [2018]
  Nyckelord :Postoperativa sårinfektioner; Laminärt flödessystem; LAF; Omblandande ventilationssystem; CFU; Trafikmönster; operationssal; dörröppningar; tryckdifferens; källstyrka; utspädningsprincip; ventilationssystem.;

  Sammanfattning : Postoperativa sårinfektioner är den tredje mest frekventa anmälda vårdrelaterade infektionen i Sverigeenligt Socialstyrelsen (2006). Operationsrummet är det mest kritiska området för infektionskontroll. LÄS MER

 3. 3. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 4. 4. Automated Entry System using Multi-Object Tracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Adam Jalkemo; Emil Westenius; [2017]
  Nyckelord :Multi-Object tracking; Pedestrian tracking; Pedestrian detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we employ computer vision methods in order to extend and improve the functionality of automatic doors. This thesis is based around the implementation of a door entrance system which uses information from detected pedestrians to make qualified decisions regarding door activation. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av sensorer för personräkning i dörröppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emanuel Johansson; Gustav Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Dynamic Crowd Management; Infrared sensor; People counting; Arduino; Evacuation. Specific flow; Effective width; Sonar; Ultrasound. Dynamisk styrning av människor; Utrymning; Infraröd sensor; Ultraljudssensor; Personräkning; Personflöde; Effektiv dörrbredd; Ultraljud.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det kan i dagsläget vara svårt att veta hur många som vistas i en byggnad. Detta är problematiskt sett ur räddningstjänstens perspektiv. Om räddningstjänsten under räddningsinsatser vet hur många personer som finns kvar i en byggnad samt var de befinner sig, kan räddningsinsatsen effektiviseras. LÄS MER