Sökning: "dörrlås"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet dörrlås.

 1. 1. Blockchain för att säkra Internet of Things

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tahir Sabe; Ridom Khan; [2020]
  Nyckelord :Bachelor’s degree project; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smart contracts; Risk analysis; Kandidatexamensarbete; IoT; Internet of Things; Blockchain; Smarta kontrakt; Riskanalys;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det fler anslutna enheter till internet, Internet of Things-enheter som det benämns, än vad det finns människor på jorden och produkter är lättillgängliga för den vanliga konsumenten. När fler enheter kopplas upp till internet är det också viktigt att hålla reda på dem. LÄS MER

 2. 2. Knock-Knock Door Lock : Unlocking your door with a secret knock sequence

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FILIP ANDERSSON; DAVID BERGLING; [2020]
  Nyckelord :door lock; knock sensor; rhythm recognition; piezo sensor mounting; time difference of arrival; Arduino Uno; servo motor.; dörrlås; knacksensor; rytmigenkänning; piezo sensor montering; time difference of arrival; Arduino Uno; servomotor.;

  Sammanfattning : The door lock - a key function in every modern home, as well as a product which is today undergoing drastic change. The digital revolution has not left the door lock untouched, and there is today a wide variety of digital door locks utilizing technologies ranging from touch displays to fingerprint readers. LÄS MER

 3. 3. Demontering av ett mekaniskt låssystem med CAN 2.0 : En fallstudie i hur en CAN-buss kan användas inom dörrlåssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahad Hassan; Fredrik Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Mechanical Lock; CAN; Security; PCB; Disassembly; Clean Room; Mechatronics; Mekaniskt lås; CAN; Säkerhet; PCB; Demontering; Clean Room; Mekatronik;

  Sammanfattning : Låssystem kan minska risken för inbrott och stöld, och vara ett verktyg för behöriga personer att få tillgång till lokaler och rum. Därför är det viktigt att moderna låssystem är pålitliga, öppnar snabbt och är säkra. LÄS MER

 4. 4. Security evaluation of smart door locks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arvid Viderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart locks are a part of the up and rising Internet of Things (IoT). They’re used as a complement to traditional locks in order to make it easier to share keys electronically, rather than physically. Smart door locks are mounted on a existing door and enables users to control the state of the lock with their smartphone. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av energiförbrukningen i låssystem

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christoffer Johansson; Dawid Lesicki; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att använda en vanlig smartphone kan hanteringen av nycklar till elektroniska dörrlås förenklas avsevärt. Phonirohar använt denna teknik till att förbättra arbetsvillkoren och rutinerna hos flertalet hemtjänstföretag över hela Skandinavien. LÄS MER