Sökning: "dörrvakt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dörrvakt.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning på hälsocentral.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Andersson; Yvonne Sparavec; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; sjuksköterska; telefonrådgivning; och triage;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Telefonrådgivning har blivit en alltmer vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor som arbetar på hälsocentral inom primärvården. Det är ett sätt för uppringeren att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskan-en sterilklädd dörrvakt? En observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Edvardsson; Josefine Waltilla; [2014-08-04]
  Nyckelord :dörröppningar; uppmärksamhet; patientsäkerhet; ventilation; operationssjuksköterska; door openings; patient safety; attention; operating room nurse; ventilation;

  Sammanfattning : Current research shows that the number of door openings during surgery is unjustifiably high. It is the operating room nurses task to ensure a hygienic and aseptic environment throughout the surgery with the goal of minimizing the risk of healthcare associated infection. LÄS MER

 3. 3. Hårda dörrar : Om dörrvakters selektering av gäster på krogen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stefan Cepeda Gajardo; Olof Fransson; [2014]
  Nyckelord :Selection; Access principles; Doormen; Organization; Social capital; Selektering; tillträdesprinciper; dörrvakt; organisation; socialt kapital; krogen; nattliv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine in depth and analyze how and on what basis selection of guests managed by doormen primarily in an exclusive bistro in Stockholm. Qualitative methods in the form of personal interviews with door staff and participant observations were made. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning inom Sfi : En balansgång mellan utbildning, arbetsmarknad och individ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andrea Dahlin; Lina Forsberg; [2013]
  Nyckelord :invandrare; integration; dörrvakt; dörröppnare; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera studie- ochyrkesvägledares funktion i samband med elevers övergång från Sfi till andrastudier och arbete. Vidare sätts deras arbete i relation till uppdraget för Sfioch vägledning. LÄS MER